Dan Šobotník a Tereza Rusnáková posilňujú český tím 108 AGENCY

Dan Šobotník (25) v spoločnosti dopĺňa existujúci analytický tím, kde má novo na starosti zber a analýzu dát z trhu priemyselných nehnuteľností v Českej a Slovenské republike. Jeho hlavnú zodpovednosť tu bude spočívať v príprave prezentácií vývoja trhov. "Radi by sme naďalej poskytovali komplexné poradenstvo a s tým aj kvalitný pohľad na trh s komerčnými nehnuteľnosťami. Dan má silné analytické myslenie a predpoklady pre tento typ činnosti. Výstup jeho práce bude slúžiť k interným účelom, pre klientov spoločnosti aj širšie verejnosti," uviedol Jakub Holecmajiteľ 108 AGENCY.

Dan je absolventom Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Prvé pracovné skúsenosti získal počas štúdií v rámci vlastných projektov, keď pôsobil v oblasti on-line obchodu. Ovláda plynule anglický jazyk a medzi jeho záujmy patrí architektúra a dizajn, cestovanie a šport.

Novým členom spoločnosti sa stala aj Tereza Rusnáková (27), ktorá je tu novo zodpovedá za zabezpečenie kompletnej administratívnej agendy, koordináciu činnosti jednotlivých obchodných tímov a prevádzku pražskej kancelárie.

Tereza vyštudovala Ekonomickú fakultu na Jihočeské univerzite v Českých Budějoviciach. Po dokončení štúdií pôsobila ako administratívny pracovník a obchodný manager predovšetkým v gastronomických prevádzkach. Hovorí plynule anglicky, čiastočne aj po taliansky. Svoj voľný čas rada venuje poznávanie medzinárodných kuchýň, tancu a outdoorovým športom.