Lenka Šindelářová moderovala panel na konferencii Real Estate Market Autumn 2022

Už 21. ročník konferencie ponúkol možnosť stretnutia s poprednými českými odborníkmi naprieč rôznymi odbormi. Jednou z náplní konferencie boli aj podnetné diskusie nad aktuálnymi témami, predovšetkým o vývoji a trendoch na poli českého realitného trhu, developmentu a investícií.

Lenka Šindelářová, moderátorka panelovej diskusie, popisuje súčasnú situáciu na investičnom trhu: „Napriek ochladeniu investičnej aktivity, za ktorým stojí predovšetkým nárast nákladov na financovanie a neistota ohľadom budúceho ekonomického a geopolitického vývoja, sme sa zhodli, že kvalitne spravované nehnuteľnosti v dobrej lokalite, ktoré spĺňajú požiadavky ESG a sú energeticky efektívne by mali súčasnú situáciu prestať dobre. Proti dekompresii výnosových mier pôsobí výrazný nárast nájomného predovšetkým v segmente špičkových kancelárií a skladov.“

Ďakujeme Stavebnému fóru za vydarenú organizáciu a tešíme sa na ďalšie stretnutie.