108 AGENCY bronzovým partnerem kongresu EASTLOG 2017

Ľudia a technológie tvárou v tvár, nedostatok pracovných síl, ale tiež trendy v identifikácii produktov, preprava liekov a biologického materiálu či problematika obalov v e-shopoch. To sú niektoré z tém kongresu EASTLOG, ktorého program sa sústreďuje na najaktuálnejšie záležitosti vo svete logistiky.

Dôležitou súčasťou kongresového programu bol aj tentokrát workshop PACKLOG zameraný na pokročilé obalové riešenia a technológie. Trendy vo využití štandardov v identifikácii priblížil Michal Bílý, zástupca riaditeľa GS1 Czech Republic. Vo svojej prednáške sa zaoberal ako „klasickými“ čiarovými kódmi, tak aj 2D kódmi alebo RFID technológiami a celkovým smerovaním identifikácie v logistike. Progresívne riešenie prepravných obalov a teplotnej kontroly pre prepravu liekov a biologického materiálu, doplnené ukážkami z praxe, predstavil Vít Košetický zo spoločnosti Tardigrad. Prípadová štúdia, ktorú prezentoval Vladimír Čoček, manažér distribúcie Kofoly, priniesol pohľad tejto významnej nápojovej spoločnosti na problematiku toku paliet v dodávateľskom reťazci.

Téme obalových riešení sa vo veľkej miere venoval aj konferenčný blok E-SHOPLOG. O problematike obalov v e-commerce prehovoril Martin Hejl a Leoš Máslo zo spoločnosti THI?M Packaging. Na ich prednášku nadviazala konkrétna prípadoví štúdia projektu implementácie moderných obalových riešení v e-shope Feedo.cz, ktorý ponúka široký sortiment dojčenského tovaru. Prezentácie sa ujal Antonín Štětina, CFO & supply chain director Feedo.cz.

Ku kľúčovým prednáškam hlavného konferenčného programu TRENDLOG patrilo vystúpenie Štefana Medzihorského, rektora Vysokej školy aplikovanej psychológie a riaditeľa Podnikateľského inštitútu PYRAMIDA, s výstižným názvom „ Človek sa mení, prebudujte firmy!“ Čím by sa mal vyznačovať logistik v digitálnom veku a ako ho vychovať? Jak spraviť prácu v logistike atraktívnu pre mládež a schopných ľudí? Týmto otázkam bola venovaná jedna z panelových diskusií tohto ročníku. Vízie logistického areálu budúcnosti, teda v časovom horizonte 10-20 rokov, sa zaoberala ďalšia „panelovka“ za účasti zástupcov predných developerov a realitných agentúr.

EASTLOG 2017 by sa nemohol odohrať bez podpory sponzorov. 108 AGENCY je už tradičným účastníkom tejto logistickej akcie a tiež bronzovým partnerom ročníka. Na odborníkov z nášho priemyselného tímu ste mohli naraziť jak na stánku 108 AGENCY, tak v rámci panelovej diskusie na tému „Logistický areál budúcnosti.“ Detailné informácie o celej akcii nájdete na webových stránkach eastlog.cz

Zdroj: www.svetbaleni.cz