108 AGENCY participovala na unikátnom výskume, ktorý odhaľuje trendy aj problémy v českej logistike a skladovaní

Výskum prebiehal od marca do júla 2020. Odborníci na jednotlivé segmenty počas dotazníkového šetrenia a hĺbkových rozhovorov zdieľali informácie týkajúce sa napríklad investícií jednotlivých spoločností, stratégií do budúcnosti, potreby automatizácie alebo vplyvu pandémie COVID-19 na podnikanie.

Z časti zaoberajúcou sa skladovacími priestormi vyplynulo, že firmy sú pripravené si za dobrú lokalitu priplatiť. V porovnaní významnosti kritérií rozhodujúcich pri výbere priestorov jednoznačne zvíťazila lokalita nad cenou. Správna lokalita je dôležitá najmä v zmysle jej vhodnosti v dodávateľskom reťazci a toku tovaru, a to si firmy dobre uvedomujú. Pri výbere lokality je najdôležitejším kritériom logistov dopravná dostupnosť. Pri výbere nových skladových lokalít je kladený dôraz na celkovú efektivitu a ekonomiku prevádzky. Nejde teda len o čisté náklady na výstavbu alebo prenájom nehnuteľnosti, ale hlavne o vhodnosť danej lokality pre potreby prevádzky užívateľov z pohľadu umiestnenia v dodávateľskom reťazci, dopravnej dostupnosti a dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily,“ vysvetľuje Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency v 108 AGENCY. Polovica opýtaných spoločností tiež plánuje investovať v horizonte jedného roka do nových skladovacích priestorov.

„Veľmi ma teší, že sme sa mohli podieľať na tomto obsiahlom výskume, ktorý sumarizuje súčasné trendy modernej českej logistiky a zároveň sa nebojí poukázať na slabé miesta. Nároky na kvalitné logistické služby sa neustále zvyšujú a najmä v dnešnej dobe je potreba túto oblasť rozvíjať. Získané informácie nám približujú aktuálnu situáciu na logistickom trhu z rozdielnych odborových pohľadov a načrtávajú možný smer, ktorým sa bude logistika v Českej republike uberať,“ povedal Jakub Holec, zakladateľ a CEO 108 AGENCY.

Spolok SKLAD je nezávislá iniciatíva pre poskytovanie komplexných služieb v industriálnom segmente. Vznikla v roku 2014 a medzi jej členov patria spoločnosti: 108 AGENCY, AIMTEC, Blumenbecker, HAPPY END, JK Logistika, Logtech, STILL a Zebra Technologies. Jednotlivé firmy spolku SKLAD sa špecializujú na odbory, ktoré úzko súvisia s výrobnými a logistickými halami. Klientom poskytuje výhodu spolupráca iba s jedným kompetentným partnerom pre celý proces výberu haly, nastavovanie procesov aj všetkých nadväzujúcich oblastí.

108 AGENCY je realitný-konzultantská spoločnosť, ktorá sa od roku 2009 zameriava výhradne na komerčné nehnuteľnosti. Na českom a slovenskom trhu od svojho založenia zobchodovala viac ako šesť miliónov štvorcových metrov. Klienti sa na 108 AGENCY obracajú ohľadom sprostredkovanie prenájmu a predaja, investičného poradenstva aj marketingu a správy developerských projektov. 108 AGENCY je na trhu komerčných realít jedinou spoločnosťou v stopercentne českých rukách. Aj vďaka absencii nadnárodnej centrály sa môže spoločnosť plne venovať zlepšovaniu svojho osobitého prístupu ku klientom, ktorý v sebe kombinuje odbornosť a skúsenosti s férovosťou a ľudským prístupom.

Kompletná brožúra obsahujúca detailné informácie a výsledky prieskumu je k dispozícii na stiahnutie pod odkazom www.sklad.cz/trendy2020.