108 AGENCY posilňuje svoju pozíciu na trhu v Českej republike akvizíciou spoločnosti BNP Paribas Real Estate APM ČR s.r.o.

Táto transakcia umožňuje BNP Paribas Real Estate pokračovať v strategickom preorientovaní svojho geografického zastúpenia na hlavné európske trhy a previesť svoje zastúpenie v menších krajinách na dôveryhodných miestnych partnerov, ako to bolo nedávno v Rumunsku alebo Maďarsku. „Táto zmena zaisťuje kontinuitu pokrytia a excelentnosti služieb smerom k našim celoeurópskym klientom a demonštruje našu schopnosť slúžiť ich miestnym potrebám v regióne strednej a východnej Európy v rámci mandátov pre viac krajín,“ hovorí Csongor Csukas, Head of International Property Management v BNP Paribas Real Estate. „Sme presvedčení, že práve 108 AGENCY pomôže urýchliť dynamický vývoj a rozvinúť budúce iniciatívy ďalšieho rozvoja našich poradenských služieb. Ďakujeme tímom za mimoriadnu profesionalitu a neúnavné úsilie prejavené počas tohto prechodného obdobia. Po úspešnom prispôsobení našej prítomnosti v Rumunsku, Maďarsku a Českej republike prostredníctvom dôveryhodných miestnych partnerstiev budeme teraz priamo podporovať našu platformu v Poľsku. Tešíme sa na solídne vyhliadky v regióne CEE v rámci nášho ambiciózneho plánu ďalšieho rozvoja,“ dodáva Laurent Boucher, Deputy CEO BNP Paribas Real Estate zodpovedný za poradenské služby vo Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Írsku, Beneluxe a východnej Európe.

„S touto investičnou príležitosťou sme boli oslovení v rámci konkurenčného procesu začatého BNP Paribas Real Estate v lete tohto roku. Ihneď sme vyhodnotili, že je to pre nás skvelá príležitosť na ďalšie rozšírenie ponuky našich služieb a zvýšenie podielu na miestnom trhu. Rokovania s BNP Paribas Real Estate vo Francúzsku i jej lokálnym zastúpením v Českej republike boli v priebehu celého procesu vedené veľmi profesionálne a zodpovedne. Sme nesmierne radi, že sa 108 AGENCY podarilo udržať ako najdôveryhodnejšieho a najperspektívnejšieho partnera až do úspešného finále, a tešíme sa na našu budúcu spoluprácu s kolegami zo sveta BNP Paribas Real Estate,“ dodáva Robert Sgariboldi, Head of Industrial Agency a CFO, ktorý viedol tento akvizičný projekt za 108 AGENCY.

108 AGENCY sa dlhodobo zameriava na rozširovanie rozsahu svojich služieb a tiež na rozšírenie svojej prítomnosti v rámci strednej a východnej Európy i do medzinárodného prostredia a globálnej klientskej základne. Jakub Holec, CEO 108 AGENCY vysvetľuje: „Po veľmi úspešnom spustení našej kancelárie v Maďarsku uprostred pandémie v minulom roku sme radi, že sa nám podarilo uspieť aj v tejto strategickej akvizícii, ktorá ďalej posilní našu prítomnosť a portfólio služieb v Českej republike. Našou ambíciou je udržať a ďalej zlepšovať našu pozíciu na trhu ako jedného z lídrov v odbore a vidíme obrovskú príležitosť synergií v oblasti obchodného rozvoja, keď sa na túto cestu vydáme spoločne s tak uznávaným partnerom, akým je BNP Paribas Real Estate. Po dokončení integrácie týchto dvoch podnikov sa tešíme na ďalší strategický rast prostredníctvom ďalších akvizícií cieľov poskytujúcich doplnkové služby v krajinách s našou existujúcou prítomnosťou alebo rozšírenie našej geografickej prítomnosti smerom do juhovýchodnej Európy.“

Zmena vlastníka nadobudla účinnosť 15. decembra 2021 a proces integrácie sa začal ihneď po dokončení transakcie. Názov akvírovanej spoločnosti bude v blízkej dobe zmenený na 108 Real Estate APM ČR s.r.o. Žiadne finančné podrobnosti nebudú zverejnené. Očakáva sa, že úplná integrácia podniku bude dokončená v prvej polovici roku 2022.

Zlúčená organizácia sa zameria na zlepšenie služieb pre existujúcich klientov a potenciálnych zákazníkov v celom spektre služieb v oblasti komerčných nehnuteľností, ako sú priemyselné a kancelárske poradenstvo alebo kapitálové trhy, ako aj služby správy majetku a účtovníctva. Havel & Partners pôsobili ako právni poradcovia 108 AGENCY, zatiaľ čo pre BNP Paribas Real Estate bola poradcom advokátska kancelária White & Case.