108 AGENCY predstavuje interaktívnu mapu, ktorá pomáha používateľom vyhľadať optimálne priemyselné priestory

„Online mapa 108 AGENCY je nástroj, ktorý prináša našim klientom komplexný prehľad o trhu už existujúcich ale aj pripravovaných priemyselných nehnuteľností. Vďaka kombinácii informácií z trhu a makroekonomických dát pomáha vo vyhodnotení danej lokality v širšom kontexte. Uľahčuje tak rozhodovanie, ktoré je založené na porovnaní reálnych dát,“ vysvetľuje Michal Bílý, analytik realitno-poradenskej spoločnosti 108 AGENCY.

Mapa kombinuje informácie o trhu priemyselných nehnuteľností s makroekonomickými dátami. Je teda možné porovnať napríklad údaje o populácii, nezamestnanosti či priemerných hrubých mzdách a vytvoriť tak ucelený prehľad. Zahrnuté sú aj vybrané pozemky vhodné na akvizíciu a prípadný development. Aplikácia zobrazuje projekty podľa fázy dostupnosti od budúcich až po projekty ihneď k dispozícii. Na mape je tiež možné premietnuť tzv. heatmapy podľa kategórií a vizuálne zobraziť kľúčové body českého trhu s nehnuteľnosťami.

„Zberu a analýze dát venujeme stále väčšiu pozornosť a online mapa je jedným z prostriedkov, ktorými dáta prezentujeme. Viac ako rok na tomto nástroji intenzívne pracujeme a jeho funkcie ďalej vylepšujeme. Plánujeme tiež spustiť slovenskú časť mapy, ktorej dátový základ je už v procese zadávania,“ hovorí Jakub Holec, CEO spoločnosti 108 AGENCY.

„Pre našu spoločnosť, popredného poskytovateľa outsourcingu logistických služieb v Českej republike, sú rýchle a presné informácie veľmi dôležité pre rozhodovanie. Či už sa jedná o existujúce projekty alebo výberové konania, ktorých sa zúčastňujeme. Táto inovatívna digitálna mapa priemyselných nehnuteľností je nástrojom, ktorý nám dokáže značne pomôcť a urýchliť tak proces nájdenia vhodnej nehnuteľnosti pre naše potreby, respektíve pre potreby našich klientov,“ hovorí Robert Kuchar, generálny riaditeľ spoločnosti MD logistika.

Interaktívna priemyselná mapa je nástroj pripravený pre klientov 108 AGENCY, ktorý je doplňovaný o najnovšie informácie z industriálneho trhu na dennej báze. Prístup je možný na adrese https://mapa.108agency.cz/.