108 AGENCY rozširuje služby o zastupovanie nájemcov

108 AGENCY sa rozhodla poskytovať zastupovanie nájomcov z dôvodu skvalitnenia súčasných služieb smerujúcich ku klientom. Aktuálne tak ponúka nájomcom zastupovanie v priebehu celého procesu zaistenia nového prenájmu, s cieľom optimalizácie existujúcich alebo budúcich nájomných podmienok. Táto forma spolupráce sa uplatňuje pri vyhľadávaní nových priestorov, relokáciách či prejednávaní alebo predlžovaní nájomných zmlúv. Jej priebeh potom zahŕňa jednotlivé kroky od zoznámenia klienta s aktuálnou situáciou na trhu, navrhnutí vhodnej stratégie vyjednávania s prenajímateľmi priestorov až po samotné zastupovanie behom jednania o základných komerčných podmienkach prenájmu, posúdenie zmluvnej dokumentácie a ďalšie podporné služby. „Môžeme povedať, že zastupovanie nájomcu je určitá nadstavba nad štandardné sprostredkovateľské činnosti. Realitný poradca sa stáva partnerom klienta v celom priebehu zaistenia nového nájomného obdobia,“ uviedol Martin Šumera, ktorý spolu s Michalom Barthellom tvoria v 108 AGENCY tím pre zastupovanie nájomcov a ktorí majú v tejto oblasti dlhoročné skúsenosti.

Medzi prvé transakcie, ktoré 108 AGENCY v rámci zastupovania nájomcov realizovala, môžeme uviesť prejednanie nájomnej zmluvy japonskej logistickej spoločnosti Sumisho Global Logistics zahŕňajúcu približne 26 500 m2 komerčných plôch v areáli CTPark Plzeň či zastupovanie predného distribútora spotrebnej elektroniky pri prenájme 15 000 m2 skladových priestorov v areáli SEGRO Logistics Park Prague. Nové nájomné podmienky sa podarilo zaistiť rovnako pre vedúceho poskytovateľa logistických služieb Ewals Cargo Care a prednú developerskú spoločnosť Goodman, v oboch prípadoch sa jednalo o kancelárske priestory v Prahe o ploche do 300 m2.