108 AGENCY sa stala členom asociácie ABSL

ABSL bola v Českej republike založená v roku 2013. Pri jej zrode stálo 15 zakladajúcich členov. Je prepojená so zavedenými partnerskými organizáciami v Poľsku a Rumunsku, ktoré spoločne rozvíjajú sektor podnikových služieb v týchto regiónoch.

Medzi členov patria spoločnosti, ktoré v Čechách prevádzkujú centrá zdieľaných podnikových služieb, pôsobí v oblasti outsourcingu podnikových procesov či outsourcingu informačných technológií alebo sa venujú výskumu a vývoju. Ku členské základni ABSL patrí aj spoločnosti, ktoré prispievajú k rastu celého sektoru. Rozsah aktivít ABSL je veľmi široký. Zahŕňa monitorovanie sektora podnikových služieb v Českej republike, organizáciu aktivít pre zdieľanie know-how či reprezentáciu sektora v médiách a pri jednaní s úradmi.

Robert Sgariboldi, CFO 108 AGENCY: „Je nám cťou, že sme sa stali členmi ABSL rýchlo rastúce a rozvíjajúce sa organizácie. 108 AGENCY je pripravená prispieť zdieľaním svojho know-how v oblasti komerčných nehnuteľností a inovatívnych prístupov. Sme presvedčení, že naše partnerstvo bude úspešné a stane sa prínosom pre všetkých zúčastnených.“

Viac informácií o ABSL sa dozviete na adrese https://www.absl.cz/cs/