108 AGENCY sa zúčastnilo panelovej diskusie na Kongrese SLOVLOG 2018

Začiatok diskusie sa niesol zhrnutím pretrvávajúcich trendov v zahraničí, ktorými sú napríklad viacposchodové sklady. Záujem o tento typ nehnuteľností je spôsobený najmä nedostatkom pozemkov a ich vysokými cenami. V prístavných mestách ako je napríklad Hong Kong alebo Shanghai sa pozemky maximálne využívajú a sklady sa ťahajú do výšky o priemere 12-tich poschodí.

V diskusii sa plynule prešlo na trendy u nás na Slovensku. Viacposchodové sklady na Slovensku zatiaľ nie sú aktuálne a ešte nejaký čas nebudú, pretože pozemky sú stále dostupné a to v pomerne rozumných cenách. Zato za posledné roky sa problémom u nás stal nedostatok pracovnej sily. Preto sa niektoré developerské spoločnosti pokúšajú vyhovieť svojim zákazníkom tým, že stavajú aj doplnkové výstavby, ktoré nesúvisia priamo z ich biznisom, napríklad ako futbalové alebo volejbalové ihriská, alebo detské škôlky, ktorými sa snažia spríjemniť a zjednodušiť život svojim zamestnancom. Zamestnanci sa môžu počas pracovnej doby odreagovať a tým sú viac motivovaní a zvyšuje sa ich efektivita.

V Čechách, v lokalitách kde je veľký dopyt na sklady, ale taktiež nedostatok pracovnej sily je novinkou výstavba ubytovní priamo developerskou spoločnosťou v blízkosti industriálnej nehnuteľnosti. V tomto prípade má klient možnosť si doviezť svoju vlastnú pracovnú silu napríklad aj zo zahraničia a práve v týchto ubytovniach si ju ubytovať. Zaujímavosťou je, že niektorí developeri dokonca garantujú v nájomných kontraktoch zabezpečenie pracovnej sily cez ďalších partnerov. Táto dohoda funguje na princípe pokuty pri nedodržaní zmluvy a klientovi to dodáva viac istoty pri zabezpečení chodu skladových priestorov a úspechu svojho biznisu.

A aká je vízia budúcnosti Branislava Jendeka, Managing Directora zo 108 Agency? „Celosvetovým trendom je presun populácie do miest, kde sa život neustále zrýchľuje. Tlak sa presúva na rýchlosť dodávky tovaru k zákazníkom a preto alternatívne skladové priestory budú súčasťou urbanizmu miest.“