www.108realestate.sk logo

108 AGENCY vykonala organizačné zmeny v štruktúre obchodných tímov

Jakub Holec, zakladateľ a CEO informoval o štruktúrnych zmenách, ktoré zasiahli predovšetkým obchodné tímy: „Naša spoločnosť vkročila do druhého desaťročia pôsobenia na slovenskom trhu komerčných nehnuteľností. Tento rok sa venujeme novému nastaveniu fungovania spoločnosti voči dynamicky sa meniacemu trhu a novým potrebám našich klientov a obchodných partnerov. Chceme aj naďalej byť lídrom na trhu komerčných nehnuteľností a bez nutných zmien sme cítili, že sa nedokážeme úspešne posunúť na ďalšiu úroveň.

V rámci organizačných zmien bol novo poverený vedením tímu priemyselných nehnuteľností Robert Sgariboldi, ktorý sa k 108 AGENCY pridal na konci roka 2019 a aj naďalej bude zastávať pozíciu CFO. „Robert nám počas svojho doterajšieho pôsobenia v 108čke pomohol zefektívniť finančné a controllingové procesy v rámci firmy. Vďaka svojim bohatým skúsenostiam z prostredia nadnárodnej logistickej spoločnosti sa zároveň podieľal na rozvoji komerčných aktivít v oblasti priemyselných transakcií. Jeho nominácia do úlohy Head of Industrial Agency tak bola prirodzeným krokom, hovorí Jakub Holec.

„Trh priemyselných nehnuteľností je v Českej republike na vysokej úrovni a naďalej poskytuje mnoho príležitostí pre naše úspešné pôsobenie aj expanziu do krajín CEE (pozn. spoločnosť v tomto roku expandovala na maďarský trh a plánuje otvorenie ďalších pobočiek). Zároveň je ale treba mať na pamäti vysoko konkurenčné prostredie, meniace ponuku aj dopyt v jednotlivých lokalitách, nasadzovania nových moderných technológií v celej šírke priemyslu, stúpajúci význam otázky udržateľného rozvoja ako z pohľadu budov samotných, tak ich prevádzky... My chceme aj naďalej hrať prím medzi poradenskými firmami v tomto sektore a som pevne presvedčený o tom, že s našou novou stratégiou, tímom a kompetenciami budeme vždy prvou voľbou pre našich klientov, dodáva Robert Sgariboldi.

Katarína Holcová, ktorá sa aktívne podieľa na rozvoji firmy od začiatku tohto roka, sa bude naďalej venovať v úlohe CHRO ľudskému potenciálu firmy a akvizíciách nových talentov pre ďalší rozvoj firmy a ich prémiových služieb na slovenskom trhu nehnuteľností. Súčasne si od 1. 9. 2020 preberá vedenie obchodného tímu kancelárskych a obchodných prenájmov, ktoré pokrýva trh nehnuteľností v Prahe, Brne a Ostrave.

Transformovaný tím v rámci 108 Investment Advisory, divíziu firmy venujúcu sa nehnuteľnostným a pozemkovým predajom a akvizíciám, povedie teraz osobne CEO spoločnosti Jakub Holec a dodáva: „Všetci sme silné osobnosti a chceme to najlepšie z nás pretvoriť do ďalšieho rozvoja. Počas posledných rokov sa firma značne rozrástla, máme excelentné portfólio klientov, ktorých si veľmi vážime a silnú dátovú základňu. Teraz implementujeme stratégiu a výkonnú štruktúru, s ktorou úspešné prejdeme ďalším desaťročím.