2023/Q2 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

V druhom kvartáli roku 2023 zaznamenávame nárast špekulatívnej výstavby

V druhom kvartáli roku 2023 zaznamenávame nárast špekulatívnej výstavby zo strany developerov, ktorí sú napriek vysokým stavebným nákladom, drahému financovaniu a neistote celkovej makroekonomickej situácie, ochotní podstúpiť riziko najmä v oblastiach s nedostatkom voľných skladových priestorov a silným dopytom.

Celková plocha prémiových priemyselných priestorov na prenájom dosiahla na konci júna 3 836 282 m2.

Na trh bolo dodaných 37 752 m2 nových priemyselných plôch, z toho 25% v Bratislavskom kraji.

Vo výstavbe bolo na konci 2. štvrťroka 348 725 m2 priemyselných plôch.

Miera neobsadenosti sa mierne znížila z 4,96 % v Q1/23 na 4,73 % v Q2/23 , čo predstavuje 177 003 m2.

Hrubý dopyt vrátane predĺženia existujúcich zmlúv dosiahol 281 248 m2, zatiaľ čo čistý realizovaný dopyt 127 783 m2.

2023/Q2 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

V druhom kvartáli roku 2023 zaznamenávame nárast špekulatívnej výstavby