www.108realestate.sk logo

BOHEMIA CARGO otvára nový sklad v Přestanove

K prenájmu novej skladovej haly sa spoločnosť rozhodla predovšetkým z dôvodu silného dopytu po ich službách, ktoré by mali nové priestory plne pokryť. Rozšírenie sa týka približne 5 000 m2 veľkého skladu s priestorom pre 8 000 paletových miest. Spoločnosť tak ponúkne širokú paletu svojich služieb od uskladnenia tovaru, manipulácie, kompletizácie, balenia až po napríklad umývanie priemyselných prepraviek a online informačný servis.

Priestory sa nachádzajú v areály spoločnosti Egres Real a.s. v Přestanove v Ústeckom kraji. Jedná sa o priemyselný areál umiestnený v blízkosti diaľnice D8, čím daná lokalita poskytuje priame dopravné napojenie do Prahy a tiež do Nemecka. Po príchode spoločnosti BOHEMIA CARGO s.r.o. je areál takmer plne obsadený a aktuálne bude ponúkať viac než 10 000 m2 skladových plôch k výstavbe.

BOHEMIA CARGO s.r.o. je česká rodinná spoločnosť, ktorá patrí medzi predných poskytovateľov služieb v oblasti logistiky a dopravy. Zameriava sa na kontraktnú logistiku, dedikované projekty a supply-chain riešenia, čoho súčasťou je vyhradená dopravná a skladová kapacita, pravidelná distribúcia, zákaznícke informačné systémy, financovanie, poistenie a ďalšie služby. Prostredníctvom svojich zahraničných partnerov zaisťuje dopravu zásielok do väčšiny svetových destinácií skrz cestnú, leteckú aj lodnú prepravu.

Hlavné administratívne a skladové zázemie spoločnosti je v Děčíne, ďalšie skladové priestory sú strategicky umiestnené v blízkosti diaľničných ťahov v Ústí nad Labem, Prahe, Brne a najnovšie tiež v Přestanove.