Boom logistických služieb

Český trh s priemyselnými nehnuteľnosťami pociťuje nedostatok skladovacích priestorov a je zároveň čoraz ťažšie presadiť výstavbu nových hál. Často jej bránia rokovania s municipalitami a zdĺhavé schvaľovanie povoľovacích procesov. Vzhľadom k extrémne rýchlo sa vyvíjajúcej dobe a neistote predikovať vývoj, sa plánovanie uskutočňuje najviac na niekoľko mesiacov dopredu. To všetko nahráva poskytovateľom logistických služieb, outsourcingu a schopnosti konať flexibilne. Firmy sa potom môžu viac sústrediť na hlavnú oblasť svojej obchodnej činnosti a nemusia už riešiť napríklad otázky spojené s nájmom a prevádzkou skladových hál, personálom alebo IT riešením skladového hospodárstva.

Celkovo je v Českej republike evidovaných v prenajatých aj vlastných nehnuteľnostiach okolo 4 mil. m2 plôch alokovaných pre logistické služby. Na lokálnom trhu pôsobí niekoľko desiatok logistických spoločností. Rozmanité je aj zameranie skladových prevádzok od chladiarenského či mraziarenského skladu cez špecializované ADR sklady pre tovar nebezpečnej povahy až po špeciálne skladové haly pre logistiku pneumatík. Najväčší rast potom sledujeme v segmente tzv. Fulfillment centier, ktoré zaisťujú logistiku e-shopom pre distribúciu koncovým spotrebiteľom a poskytujú zákazníkom ďalšie spektrum služieb v efektívnej prevádzke, napríklad zabezpečenie dopravy, reverznej logistiky alebo platobných systémov.

Skladovanie a s ním spojené služby je komplexná problematika, ktorá vyžaduje skúsený prístup a odborné znalosti. K 108 AGENCY sa tak pred už viac ako rokom pripojila Lucie Totzauerová, ktorá nastúpila na pozíciu Logistic Services Consultant. Lucia je súčasťou industriálneho oddelenia a zaoberá sa predovšetkým sprostredkovaním logistických služieb pre klientov spoločnosti. „Vďaka tomu, že máme rozsiahly prehľad o dianí na trhu sprostredkovania prenájmu priemyselných priestorov, máme tiež veľmi dobré povedomie o dopytoch logistických služieb. Tieto informácie prepájame systematicky dohromady a sledujeme ich aj v širšom kontexte v rámci našej dátovej základne. Vieme preto, ktoré lokality získavajú na popularite a kde naopak dopyt klesá,“ hovorí Jakub Holec, zakladateľ a CEO 108 AGENCY. „Vznik nového oddelenia, ktoré rieši len sprostredkovanie logistických služieb, bolo logickým krokom. Umožňuje nám reagovať na veľmi rýchlo sa vyvíjajúce potreby trhu,“ dodáva Jakub Holec.

108 AGENCY sprostredkovala za dobu svojho pôsobenia na českom trhu umiestnenie takmer 84.000 paliet. Medzi najväčšie transakcie patrí 21.000 paliet pre LIDL umiestnených v sklade spoločnosti Prologis v Plzni a 10.000 paliet pre rovnakú spoločnosť v sklade Maurice Ward v Štěnoviciach. Ďalšou významnou transakciou, ktorá sa uskutočnila v minulom roku, bolo umiestnenie 12.000 paliet pre Sportisimo v spoločnosti 4PX.

V rámci skvalitnenia služieb klientom realizovala 108 AGENCY tiež kompletný redesign portálov Skladuj a Najdikanceláře a ich slovenských mutácií. Portále majú nová logá, sú užívateľsky prívetivejšie a ponúkajú každodenne aktualizovaný obsah o nové ponuky a užitočné informácie. Vznikla tiež samostatná microsite pre vyhľadanie voľných paletových kapacít logistickesluzby.skladuj.cz, ktorá v sebe po novom zahŕňa aj samostatnú kategóriu pre poskytovateľov fulfillment služieb.

Vzhľadom k dynamike trhu a rastúcemu dopytu očakávame ďalší rozvoj celého segmentu outsourcingu logistických služieb.