CTP podpísalo nájomnu zmluvu s SGL a Spreadshirt v CTParkoch Plzeň a Teplice

Jaroslav Kaizr, obchodný riaditeľ CTP podotýka: „Zaistenie rozšírenia priestorov spoločnosti SGL o 26.500 m² v CTParku Plzeň poukazuje na fakt, že sa nám darí udržať pozitívne pracovné vzťahy s našimi aktuálnymi nájomcami. Dohoda so Spreadshirt je ďalším v dlhej rade nových nájomcov, ktorí si vybrali CTPark Network ako miesto pre rozšírenie svojho podnikania.

Martin Šumera, vedúci oddelenia priemyselných nehnuteľností 108 AGENCY, ktorá figurovala v obidvoch prípadoch ako realitný poradca, dodáva: „Nové nájomné transakcie ďalej potvrdzujú súčasnú vysokú aktivitu na trhu priemyselných nehnuteľností. Oceňujeme flexibilný prístup spoločnosti CTP behom obchodných jednaní, vďaka ktorému došlo k uzatvoreniu oboch transakcií vo veľmi krátkom čase.

O CTParku Plzeň

CTParkPlzeň je strategicky umiestnený v blízkosti centra mesta Plzeň, verejnej dopravy a ponúka veľmi dobrý prístup k diaľnici E50/D5 na Nemecko/Prahu. V tejto oblasti operuje rada veľkých medzinárodných firiem z najrôznejších odvetví. Park je ideálny predovšetkým pre spoločnosti z oblasti high-tech, výskumu a vývoja či pre regionálne centrá zaoberajúce sa výrobou produktov.

O CTParku Teplice

CTPark Teplice je strategicky umiestnený 20 km od hraníc s Nemeckom na diaľnic E55/D8 (v smere Praha/ Drážďany), v hlavnom severojužnom paneurópskom koridore. Oblasť disponuje vysokou hustotou zaľudnenia, dlhou industriálnou tradíciou a nadpriemernou nezamestnanosťou zaisťujúcou dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily. Oproti susednému Nemecku sú tu neporovnateľne nižšie mzdové a prevádzkové náklady.

Holandská společnost CTP je vedoucím developerem komerčních nemovitostí v České republice, specializujícím se na výstavbu a správu high-tech průmyslových areálů pro přední mezinárodní a české společnosti, které investují do rozvoje stávajících nebo nových areálů ve strategických lokalitách ve střední a východní Evropě. Společnost CTP provozuje síť CTPark Network, největší integrovaný systém prémiových průmyslových areálů ve střední Evropě s pronajímatelnou plochou 2,5 milionu m2 v 60 strategických lokalitách.