Globálny trend na trhu kancelárskych priestorov

Jeden z našich hlavných klientov – spoločnosť Regus, ktorá je súčasťou International Workplace Group, vníma tento trend a jeho rozvoj na SR a ČR pozitívne:

„Tento trend, ktorý sa všeobecne označuje ako flexible working, pomáha firmám presunúť sa od fixných nákladov k flexibilným a získať tak potrebnú agilitu v rýchlo sa meniacom prostredí. Výsledkom sú úspory nákladov a zvýšenie efektivity a spokojnosti zamestnancov. Táto v zahraničí už preverená prax je stále obľúbenejšia aj u nás a očakávame, že popularita konceptu flexible working bude aj naďalej rásť. Na zvýšený dopyt reagujeme nielen rozširovaním kancelárskych centier, ktoré už sú zavedené, ako napr. centrá Europeum a Apollo, ale aj otváraním centier nových v minulom roku Polus Tower II a ďalšie sú v príprave. Budovaním siete, ktorú môžu naši klienti využívať ako svoju vlastnú, zvyšujeme atraktivitu našej ponuky a získavame značnú konkurenčnú výhodu,” uvádza Karel Pelán, Country Manager Czech Republic & Slovakia.

Kaviarne a lounge zóny, ktoré sú súčasťou takýchto centier dokážu plnohodnotne nahradiť klasické kancelárie a ponúkajú tak nájomcom priestor na kooperáciu. Koncept servisovaných kancelárii preto nevyužívajú, už len start-upy, ale aj stabilné malé či stredné firmy z rôznych sektorov.

„Samotná synergia medzi poskytovateľom servisovaných kancelárií a vlastníkom objektu je viac než bezchybná. Prenajímatelia tak dokážu ponúknuť dočasné priestory v rámci objektu aj väčším firmám počas trvania doby výstavby kancelárií, čo je z pravidla obdobie 4 mesiacov. Nájomca tak na novej adrese dokáže fungovať v podstate ihneď po podpise nájomnej zmluvy. Naopak koncept servisovaných kancelárií dokáže majiteľovi objektu časom ponúknuť stabilného nájomcu formou rastúcich firiem, ktoré sa potrebujú rozširovať,“ konštatuje Michal Rudinský, Head Of Office v 108 AGENCY na Slovensku.

Čo sú servisované kancelárie a čím sa odlišujú?

Servisované kancelárie sú typ produktu, ktorý na trhu kancelárskych priestorov čo najkomplexnejšie zastrešuje potreby zákazníka, teda Nájomcu.

Od pracovného miesta, cez operatívne využívanie zasadačiek až po občerstvenie a administratívnu podporu, vie jednotlivec plnohodnotne fungovať bez potreby rozšírenia tímu zamestnancov.

Ďalšou dôležitou vlastnosťou servisovaných kancelárii je ich priestorová a časová flexibilita. Nájomca je pre prevádzkovateľa takéhoto typu kancelárii partnerom už v prípade virtuálneho sídla. Vie si však prenajať aj pracovné miesto v rámci zdieľaných kancelárii, pripadne tzv "single office". Možnosť kooperovať medzi jednotlivými spoločnosťami otvára možnosti širokej spolupráce aj pre nový typ nájomcov, ktorý boli doteraz izolovaný na home office, respektíve nemali možnosť operatívne si prenajať pracovné miesto. Častokrát sa však stretávame aj s požiadavkou prenájmu viac m2 pre spoločnosti, ktoré potrebujú rýchlo usadiť väčší počet ľudí. Býva tomu tak v prípade obdobia výstavby vlastných kancelárii ale aj v prípade nečakanej expanzie, či príchodu novej firmy na slovenský trh. Možnosť krátkodobého nájmu plne zariadených kancelárii je teda ďalším kľúčovým faktorom, ktorý významne odlišuje a konkurenčne posilňuje postavenie servisovaných kancelárii na trhu.