Grammer bude v CTParku Žatec

Popredná developerská skupina CTP podpísala novú nájomnú zmluvu s nemeckým výrobcom automobilových komponentov - skupinou Grammer.

V transakcii sprostredkovanej 108 AGENCY si bude nemecký výrobca počas 15 rokov prenajímať 32 000m2 výrobných a skladových plôch a 4 000m2 administratívneho a sociálneho zázemia v CTParku Žatec, ktorý CTP nedávno odkúpil od spoločnosti. Ing. Jakub Holec, konateľ 108 AGENCY, hovorí, že impulz prišiel z Grammeru, ktorý chcel zlúčiť výrobu z existujúcich troch výrobných závodov v českej republike a Nemecku do jedného a výber žateckého parku odôvodňuje nasledovne: „Keďže sme sa najskôr zúčastnili predaja areálu, ktorý spolu realizovali Panasonic a CTP, objektako aj jeho pridanú hodnotu sme podrobne poznali. Vysoko moderné priestory strategicky umiestnené pri hlavných komunikačných tepnách tak, ako sme predpokladali, hneď naplnili náročné požiadavky Grammeru.“

Grammer CZ je súčasťou koncernu Grammer AG, ktorý sa špecializuje na vývoj a výrobu komponentov a systémov pre interiéry automobilov. Ako globálny hráč v automobilovom priemysle sa nachádza na štyroch kontinentoch s viac ako 30 výrobnými a distribučnými miestami v 18 zemiach. V Českej republike doteraz pôsobil v troch lokalitách: Tachov, Most a Dolní Kralovice. Z celkového počtu 8000 zamestnancov ich v Českej republike zamestnáva okolo 1200.

Očakáva sa, že príchodnemeckejspoločnosti do Ústeckého kraja so sebou prinesie aj viditeľný vplyv na doposiaľ veľmi vysokú nezamestnanosť, ktorá v regióne dlhodobo panuje. V dôsledku útlmu baníctva a s tým spojených požiadaviek na plošnú rekvalifikáciu obyvateľov, dnes majú v kraji sídlo desiatky odborných učilíšť, stredných škôl a štyri vysoké školy, ktoré dozaista ponúknu nadpriemerne kvalifikovanú pracovnú silu.