Industriálna výstavba v prvom štvrťroku 2017 v Českej republike

Zatiaľ čo v širšom okolí Prahy sa výstavba behom prvého štvrťroku sústredila skôr na „big box“ projekty väčšieho rozsahu, v rámci regiónov je realizovaná výstavba viacero projektov s menšou plochou do 15 000 m2.

Logistické parky naviazané na Prahu sa v prvom štvrťroku rozširovali predovšetkým v dôsledku rozvoja logistiky naviazanej na sektor FMCG. Developer CTP zahájil v rámci CTParku Prague North výstavbu moderného poloautomatického distribučného centra spoločnosti Makro o rozlohe 53 014 m2. Ďalej došlo k dokončeniu nových skladových kapacít v P3 Parku Prague D11, kde v hale DC1, poskytujúcej 39 282 m2, aktuálne operuje na viac než tretine plochy logistická spoločnosť FM Logistic, zaoberajúca sa skladovaním a logistikou pre spoločnosť Nestlé.

Naďalej tiež pokračuje silný záujem investorov o lokality s výbornou dopravnou dostupnosťou nemeckého trhu, teda Plzenský či Ústecký kraj. V rámci CTParku Bor boli dokončené nové skladové kapacity o rozlohe 40 130 m2, z ktorých 26 100 m2 obsadí nemecká spoločnosť Wltbild, ďalších takmer 2400 m2 si má predprenajať ďalší nemecký klient. V rámci Ústeckého kraja sa potom jedná o dokončenie haly K6 v CTParku Teplice, kde bude najnovšie sídliť spoločnosť Kühne Nagel a Pro Direct Sport či zahájenie práce v rámci parku Green Square Teplice.

Výrazná stavebná aktivita je evidovaná tiež v Olomouckom kraji, kde developerská spoločnosť VGP pripravuje nové skladové priestory o celkovej rozlohe viaž než 28 000 m2. Ďalej tiež v rámci Moravskoslezského kraja, kde štartuje napríklad špekulatívna výstavba v rámci CTParku Nový Jičín.