Investície do nehnuteľností v Česku boli najsilnejšie za posledných päť rokov

„Napriek tomu s ohľadom na geopolitickú bezpečnostnú situáciu aj neistý hospodársky vývoj očakávame vo zvyšku roka pomalšie tempo investičnej aktivity. Investori budú viac zvažovať riziká investície, ale práve preto môžu byť investície do stabilných plne prenajatých nehnuteľností atraktívnym protiinflačným investičným cieľom,“ komentuje nadchádzajúce obdobie Jakub Holec, výkonný riaditeľ 108 AGENCY. Odhaduje, že celkový investičný objem by mohol tento rok presiahnuť 2 miliardy EUR. Vlani to bolo 1,77 mld. EUR.

O 53 % v porovnaní s posledným kvartálom roku 2021 a dokonca takmer trikrát lepšie ako v prvom štvrťroku 2021 – také sú výsledky investičného trhu v Českej republike v tohtoročnom prvom štvrťroku. Na najlepšej bilancii za posledných päť rokov sa podpísalo hneď niekoľko významných transakcií prémiových nehnuteľností. Okrem menovaných obchodných alebo polyfunkčných centier medzi ktoré patrí aj kúpa štyroch skladov v stredných Čechách spoločnosťou Hines European Core Fund (HECF).

Podľa Lenky Šindelářovej z investičného oddelenia 108 AGENCY zostali výnosové miery v tradičných segmentoch v sledovanom prvom kvartáli 2022 stabilné. Mierne zníženie, kompresiu výnosov, a teda zvýšenie hodnoty nehnuteľností možno očakávať u prémiových skladových a kancelárskych nehnuteľností ešte aj tento rok. Práve výnosy pre skladové nehnuteľnosti sa v minulom roku dostali na rekordnú 4% úroveň, preskočili retail a dostihli tak aj kancelárie. Výnosy retailových nehnuteľností by mali zostať nezmenené.

„Je otázkou, ako bude ovplyvňovať situácia na Ukrajine ďalší vývoj na realitnom investičnom trhu. Zároveň na postoj vlastníkov rovnako ako investorov má vplyv nestabilná a vzrastajúca inflácia ovplyvnená ekonomika. Inflácia, ktorú akcelerujú nárasty cien energií a problémy dodávateľského reťazca, by mohla dosiahnuť tento rok dvojciferné hodnoty,“ dodáva Lenka Šindelářová.

Oveľa markantnejší je tiež zvyšujúci sa vplyv udržateľného a ohľaduplného investovania – ESG. Vzhľadom na rastúce ceny energií, získavajú výhodu nehnuteľnosti, ktorých vlastníci investovali do šetrných technológií alebo obnoviteľných zdrojov energie.

108 AGENCY tiež registruje pokračujúci trend akvizície rozvojových pozemkov – s územným rozhodnutím alebo so stavebným povolením v regióne celej strednej Európy. Len v minulom roku našiel tím 108 AGENCY nových vlastníkov pozemkov o súhrnnej ploche cez 660.000 m2, čo spoločnosť radí medzi lídrov tuzemského trhu. Kupujúcimi sú predovšetkým developerské spoločnosti v segmente priemyselných priestorov, ale aj investori špekulujúci na rastúcu cenu tohto aktíva.