Investičná aktivita na trhu nehnuteľností spomaľuje – ponúka sa šanca pre tuzemských podnikateľov a investorov

Spomalenie investičnej aktivity je zreteľné, veľká časť investorov vyčkáva. Vo výhode sú investori, ktorí nemusia využívať externé financovanie. To dopadá ťažko na fondy a skupiny využívajúce hlavne bankové úvery. Popri korunových úrokových sadzbách, ktoré rástli výrazne už v prvej polovici roka, začalo zdražovať aj eurové financovanie. Európska centrálna banka zvýšila úrokové sadzby začiatkom septembra o bezprecedentných 75 bázických bodov, potom čo ich v júli zdvihla už o 50 bázických bodov.

Kvôli neistote ohľadom geopolitického a ekonomického vývoja v regióne strednej a východnej Európy sú zahraniční investori ešte obozretnejší. To naopak môže byť príležitosť pre tuzemských investorov, ktorí trh dobre poznajú, majú dôveru v jeho silné základy a sú schopní nehnuteľnosti aktívne spravovať, aby súčasnú situáciu prestáli. „Toho sú si vedomí mnohí českí investori a podnikatelia s dostatočnou likviditou. Napokon už držia 56% podiel všetkých uzavretých obchodov v tomto roku,“ konštatuje Lenka Šindelářová z investičného oddelenia 108 AGENCY.