www.108realestate.sk logo

Investori hľadajú úkryt pred infláciou: veľmi často v rezidenčných alebo zdravotníckych projektoch

„Cez silný štart sa však očakáva v ďalších mesiacoch spomalenie. Investori zaujímajú s ohľadom na zhoršené ekonomické výhľady a pretrvávajúci konflikt na Ukrajine, opatrnejší postoj a starostlivo vyberajú. Víťazom budú nehnuteľnosti s dlhodobo zaisteným silným cash-flow v etablovaných lokalitách, komentuje výsledky Lenka Šindelářová z investičného oddelenia 108 AGENCY.

Analýza ukazuje, že investori si viac ako v minulosti vyberajú kvalitné nehnuteľnosti s vyššou mierou odolnosti proti výkyvom na trhu. Patrné je to u pretrvávajúcej obozretnosti voči maloobchodným nehnuteľnostiam: hoci akvizičný objem medziročne vzrástol o 26 %, obchodným centrám, obchodným domom a retail parkom patrí iba 14% podiel celkového investičného trhu. V roku 2017 to pritom bolo 24 %.

Naopak, naďalej veľmi aktívny je záujem investorov o kancelárie, ktoré vykazujú značnú odolnosť. Investície sa od 1. štvrťroka 2021 do 1. štvrťroka 2022 zvýšili a dosiahli 27,2 miliardy EUR, čo je historicky najvyššia hodnota za 1. štvrťrok, o 20 % vyššia, než je jej päťročný priemer. Výnosová miera pre špičkové kancelárie by mohla ešte v tomto roku mierne poklesnúť a ich cena teda mierne vzrásť. Ďalej sa budú otvárať nožnice medzi špičkovými kanceláriami v top lokalitách a tými staršími s menej atraktívnym umiestnením.

Hoci aj priemyselné nehnuteľnosti dosiahli v prvom kvartáli rekordný investičný objem s celkovým výsledkom 13,7 miliárd EUR, rast je už pomalší, v medziročnom porovnaní predstavoval 10 %. „Napriek pretrvávajúcemu silnému dopytu po segmente logistických nehnuteľností zo strany investorov, je ponuka akvizičných príležitostí obmedzená nielen v ČR, ale aj Európe. To tlačí na kompresiu výnosov, tá by však postupne mala spomaľovať, vysvetľuje Lenka Šindelářová.

Rezidenčné nehnuteľnosti sa v posledných rokoch stali veľmi vyhľadávaným investičným cieľom. Ich atraktivitu doložil aj tohtoročný prvý kvartál. 16,6 mld. EUR, ktoré investori uložili do bytov, apartmánov, študentského bývania alebo rezortov pre seniorov, tvoria už 25 % objemu investícií v Európe!

Podľa predikcie 108 AGENCY a BNP Paribas Real Estate bude záujem o staršie aj novo realizované nájomné rezidenčné projekty pokračovať. Dopyt tu jednoznačne prevyšuje ponuku, čo platí pre Českú republiku aj Európu. Rovnako tak sa budú investori proti inflácii zabezpečovať nákupom atypických zariadení, ako sú zdravotnícke strediská, kliniky a ďalšie objekty súvisiace s medicínou alebo starostlivosťou o seniorov alebo chorých. „Pandémia Covidu-19 zvýšila záujem investorov o segment zdravotníckych nehnuteľností a do budúcnosti očakávame, že po týchto a ďalších alternatívnych typoch investičných nehnuteľností bude naďalej vysoký dopyt, uzatvára Lenka Šindelářová.