Investori stále veria českým kanceláriám, skladom a maloobchodu – vyberajú si ale menšie nehnuteľnosti

„Kvôli pretrvávajúcej zvýšenej neistote ohľadom ďalšieho vývoja a zhoršeným ekonomickým vyhliadkam zaujali niektorí investori opatrnejší prístup. V druhom štvrťroku tiež chýbali väčšie transakcie nad 100 miliónov EUR,“ konštatuje Lenka Šindelářová z investičného oddelenia 108 AGENCY. Z jej analýzy vyplýva, že v druhom štvrťroku prevažovali menšie transakcie do 20 mil. EUR. Deväť z nich bolo do 10 mil. EUR a šesť v rozmedzí 10-20 mil. EUR.

Medzi najvýznamnejšie realitné transakcie patrí predaj retailového portfólia Tesco fondu Adventum Penta – v ČR išlo o 4 objekty. Ďalej tiež predaj kancelárskej budovy vo výstavbe Red Court v pražskom Karlíne spoločnosti BlackBird Real Estate. Okrem týchto väčších transakcií sa zrealizovalo niekoľko predajov menších retail parkov, či skladových a výrobných priestorov.

Medzi investormi s 53% podielom naďalej dominujú české fondy a realitné spoločnosti, nasledované slovenským kapitálom (18 %). Zostáva teda konštantou, že domáci investori trhu veria. V investičnom spektre prevažovali transakcie retailových nehnuteľností (33 %), nasledované priemyselnými / skladovými nehnuteľnosťami (29 %) a kanceláriami (26 %).

„Aj napriek poklesu trhu naďalej očakávame, že tohtoročný investičný objem by mohol prekročiť hranicu 2 miliárd EUR. V druhej polovici roka sa zrejme realizujú aj niektoré väčšie transakcie, ktoré sú aktuálne v rokovaní. Stabilné zostávajú výnosové miery pri všetkých typoch nehnuteľností,“ dodáva Lenka Šindelářová.

108 AGENCY naďalej registruje pokračujúci trend akvizícií projektov a pozemkov na development či nehnuteľností na prestavbu. Len v druhom štvrťroku realizoval investičný tím 108 AGENCY predaja pozemkov s celkovou výmerou 305.000 m2.