www.108realestate.sk logo

Logistické firmy trápi zlá infraštruktúra, uzávierky a nedostatok ľudí

Popredná česká konzultantská spoločnosť v odbore komerčných realít spravila prieskum behom tohtoročného septembra a októbra, najväčší podiel medzi respondentami mali logistické (68 %) a výrobné (15 %) spoločnosti. Väčšina z nich prevádzkuje veľké skladové plochy s výmerou nad desať tisíc metrov štvorcových (60 %). Prieskum sa zameral na oblasti, ktoré tieto firmy vnímajú ako brzdu svojho podnikania a kde badajú najväčší priestor na zlepšenie. Časť prieskumu sa venovala tiež brownfieldom a oblasti e-commerce.

Cez tri štvrtiny dopravných, logistických a výrobných firiem vidí ako najväčší súčasný problém nedostatok kvalitných zamestnancov, trápia ich tiež zvyšujúce sa mzdové náklady.

Ďalšou významnou brzdou podnikania u nás je nekvalitná infraštruktúra, málo kilometrov diaľnic a motorových ciest prvej triedy a nekonečné uzávierky kvôli rekonštrukciám.

Podľa firiem by štát mal podporovať vznik priemyselných areálov z brownfieldov. Problémom je, že logistické a výrobné firmy si ich nemôžu dovoliť, miesto priemyslu tak vznikajú ďalšie a ďalšie rezidenčné, kancelárske alebo obchodné areály.

Väčšina opýtaných firiem tvrdí, že dodanie tovaru ten istý deň neponúka neplánuje zavádzať. Dôvodom je, že zákazníci to nechcú odradí ich veľký príplatok za túto službu.

Málo ľudí. Ešte k tomu drahých

Ako najviac chúlostivé vnímajú logistické, distribučné a výrobné spoločnosti aktuálny nedostatok kvalitných zamestnancov, tento problém považuje za významný 78 percent respondentov. S tým súvisí rast mzdových nákladov, čo negatívne vníma 68 percent opýtaných. „Máme minimálnu nezamestnanosť a zohnať ľudí je dnes nadľudská úloha, s tým sa samozrejme zápasia všetky firmy naprieč odvetviami. Rovnako tak s rastom miezd tí v logistike predstavujú zhruba tretinu všetkých nákladov, je to v tomto obore citeľnejšie ako inde. Spoločnosti pociťujú obrovský tlak na čo najnižšie ceny, pritom ale všetky vstupy zdražujú. Pre niektoré to môže byť až likvidačné v tom zmysle, že budú kúpené veľkým a silným hráčom. Medzi nadnárodnými firmami podobné preskupovanie vidíme už teraz a myslím, že k nemu bude dochádzať čím ďalej tým viac, komentuje Jakub Holec, výkonný riaditeľ 108 AGENCY.

Málo diaľnic a obchvatov

Necelá polovica 44 percent účastníkov prieskumu sa domnieva, že ďalším veľmi významným problémom je kvalita dopravnej infraštruktúry a situácia v doprave celkovo. Na otázku, kde vidí najväčšie nedostatky, uviedlo 81 percent respondentov neustále a dlhodobé uzávierky, 68 percent nedostatočný počet kilometrov diaľnic a motorových ciest prvej triedy a šesťdesiat percent zlú kvalitu našich ciest. Cez 62 percent opýtaných sa ešte k tomu domnieva, že kvalita českej dopravnej infraštruktúry sa za posledné tri roky nezmenila; 15 percent uviedlo, že sa zhoršila, a 22 percent ju vníma ako zlepšujúcu sa.

„Že dopravcovia považujú stav českých ciest za veľkú prekážku, môže byť na jednej strane prekvapivé, na druhej je to ale pochopiteľné. Dopravcovia majú presné časové okná, do ktorých sa musia trafiť, či už vezú tovar do výrobných areálov alebo ku koncovým zákazníkom. Kvôli neustálym a často veľmi dlhým uzávierkam šoféri ale časové okno zmeškajú, pretože úsek obchádzajú alebo čakajú v kolónach. Tím celý náročne naplánovaný logistický proces samozrejme trpí, vysvetľuje Holec.

Urýchlené budovanie infraštruktúry je heslo, ktoré sa v dotazníkoch u tejto témy objavilo najčastejšie. Respondenti uvádzajú tiež zlé napojenie logistických areálov na verejnú dopravu alebo nedokončenú diaľničnú sieť, v ktorej chýbajú výjazdy do všetkých smerov k našim susedom aj obchvaty veľkých miest. „To je bohužiaľ veľký problém, ktorým tento obor trpí a riešenie je podľa všetkého veľmi ďaleko. Spomeňme si na nedávne informácie o tom, že na dokončení pražského okruhu sa začne pracovať najskôr v roku 2026. O tom, že Rakúšania dostavali diaľnicu z Viedne k našim hraniciam, pričom u nás sa ešte ani nekoplo, radšej ani nehovorím, neskrýva rozladenie majiteľ a riaditeľ 108 AGENCY.

Časť daní by mali dostávať obce

Ten sa zamýšľa i nad ďalšou oblasťou, ktorou je rozdeľovanie daní štátom. Aj tu vidí veľký potenciál ku zlepšeniu. „Keď povieme že pred desiatimi rokmi vedenie nejakej obce podporilo výstavbu priemyselného areálu na svojich pozemkoch, argumentovalo okrem iného aj tým, že vzniknú nové pracovné miesta. To už s dnešnou nízkou nezamestnanosťou nefunguje. Ľudia z dedín tieto projekty nechcú, pretože z nich nič nezískajú. Akurát zvýšenú dopravnú záťaž. Štát totiž zle rozdeľuje dane, ktoré tieto priemyselné spoločnosti odvádzajú časť by mala ísť práve naspäť do týchto obcí. Funguje to tak napríklad v Nemecku, kde mestá a dediny investorov priamo lákajú a vyčleňujú im svoje pozemky. Nejde pritom o nové pracovné miesta, ale o to, že získajú späť časť daní. Tieto peniaze idú priamo do ich rozpočtu a do zvelebovania prostredia a kvality života. A ešte k tomu, nemecké obce sa vedia spojiť a o peniaze sa podeliť napríklad priemyselný areál vznikne v jednej obci, ale zvýšenou dopravou trpí aj ďalšie okolie. Dohovoria sa vtedy spolu, že časť peňazí pôjde aj im. Výsledkom je, že výstavbu priemyslu v jednej obci podporujú aj tie okolité. Tu sa máme ešte veľa čo učiť a čaká nás dlhá cesta, popisuje.

Brownfieldy u nás neprajú priemyslu

Ďalšou oblasťou, ktorej sa prieskum venoval, boli brownfieldy. Výstavbu skladových areálov v nich by podľa respondentov mal štát podporovať– úplne alebo čiastočne sú o tom presvedčené tri štvrtiny opýtaných.

Jakub Holec k tomu poznamenáva: „Výhodou brownfieldov je, že sú v takzvanom intraviláne mesta, majú teda existujúce napojenie na dopravu, siete a podobne. Nevýhodou je, že zatiaľ čo v dobe vzniku boli na okrajoch miest, dnes sú vo vnútri a často súčasťou rezidenčných štvrtí vidíme to napríklad v pražskej Libni alebo Vysočanoch. A potom tu je ďalší faktor: keď sa pozrieme, kto dnes brownfieldy vlastní, sú to z veľkej väčšiny špekulanti, ktorí cieli na čo najvyšší zisk. Predávajú za ceny, ktoré výrobné alebo logistické firmy nemôžu zaplatiť. Preto z brownfieldov vznikajú rezidenčné, kancelárske alebo obchodné projekty, ktorých developeri viac násobne vyššiu cenu zaplatiť môžu. V neposlednej rade vnímam ako veľmi kontraproduktívnu malú alebo neexistujúcu kontinuitu vedenia obcí. Dám príklad. Nedávno sa nám podarilo nájsť priemyselného investora na dlhodobo opustený brownfield v areálu Solo Sušice. Lenže prišiel nový starosta so svojimi záujmami a existujúce územné rozhodnutie v podstate zmietol zo stolu, jeho kroky idú vlastne proti tomu, čo rozbehlo predchádzajúce vedenie.. Na komunálnej úrovni je u nás príliš politikárčenia, riešia sa populistické témy, aby sa vedenie zapáčilo ľuďom a bolo znovu zvolené. Chýba naviazanosť a práca predovšetkým pre dobro obcí, zamýšľa sa Holec.

Dodanie ešte dnes? Ďakujeme, nechceme

Poslednou oblasťou, ktorej sa prieskum 108 AGENCY venoval, bol e-commerce, konkrétne fenoménu takzvaných same-day deliveries, čiže dodania tovaru v ten istý deň, ako je objednaný. Mierna väčšina respondentov 53 percent uviedla, že túto službu dnes neponúkajú. Ešte väčší počet spoločností 76 percent opýtaných dodávky ten istý deň v nasledujúcich dvanástich mesiacoch ani neplánuje zavádzať. Dôvodom je, že väčšina zákazníkov tento bonus nevyžaduje, firmy na to nemajú pripravenú sieť, doručujú aj mimo republiku a jedná sa o záležitosť, ktorá podľa nich len zbytočne navyšuje ceny za logistiku, a tiež aj za tovar. Napriek tomu, že dodanie v ten istý deň zákazníci nevyžadujú, čo najktratšia doba dodania hrá podľa respondentov veľkú rolu: tri štvrtiny opýtaných uviedli tento faktor ako veľmi, alebo skôr stredne dôležitý.

„E-shopy sa síce často predbiehajú, že v ten istý deň zákazku doručia, zákazníci ale nakoniec radšej na balík deň alebo dva počkajú, keď zistia, že by si museli výrazne priplatiť. Ešte k tomu nie je reálne túto službu ponúkať po celej krajine, len lokálne. Práve na tom založili svoj úspech internetové supermarkety ako Rohlík.cz a Košík.cz. Doručujú len tam, kde si to sami zvolili a v týchto oblastiach majú dokonale naplánované a optimalizované rozvozové trasy. Preto dokážu doručovať už niekoľko hodín od objednania a pritom sa trafiť do veľmi krátkych časových okien, uzatvára Holec.