Miroslava Vávriková rozšírila tím 108 AGENCY

Miroslava vyštudovala odbor Personálny manažment a organizačný rozvoj a Sociológiu na Masarykovej univerzite v Brne. Počas svojich štúdií sa úzko zamerala na segment analýzy interných procesov v organizácii a v odbore absolvovala niekoľko pracovných stáží. V spoločnosti Ministry of Cake vo Veľkej Británii pôsobila napríklad v oddelení logistiky, v stavebnej spoločnosti OHL ŽS v Brne sa potom stala súčasťou tímu pre organizačný rozvoj. V oblasti analýzy a prieskumu sa úspešne pohybuje dodnes.

Miroslava hovorí plynule anglicky a nemecky. Svoj voľný čas rada trávi v spoločnosti priateľov, venuje sa cestovaniu a outdoorovým športom.