www.108realestate.sk logo

Neobsadenosť priemyselných priestorov rastie

„Český trh priemyselných nehnuteľností v posledných rokoch ťažil z ekonomického rastu a silného dopytu. Vďaka špekulatívnej výstavbe dosiahla neobsadenosť prémiových priemyselných priestorov v prvom kvartáli 2020 svoje štvorročné maximum 5,0 % (438.000 m2), komentuje stav Michal Biely, analytik realitno-konzultantskej spoločnosti 108 AGENCY. Najvyššiu regionálnu neobsadenosť majú Karlovarský a Ústecký kraj s 16 % a potom nasleduje Pardubický kraj s 15 %. Všeobecne za vyššiu mieru neobsadenosti stojí množstvo dokončených špekulatívnych projektov, ktoré si však počas výstavby nenašli nájomcu. Na opačnej strane spektra stoja z hľadiska neobsadenosti Liberecký kraj, kde je vysoký dopyt po moderných priemyselných plochách, ale chýbajú pripravené pozemky a ďalej je Zlínsky a Juhočeský kraj. Tieto kraje mali v prvom kvartáli plnú obsadenosť.

Novo dokončené priestory a aktuálna výstavba tiež nezostali pozadu. Čiastočne sa na tom podieľali a aj v druhom kvartáli 2020 budú podieľať dojednané transakcie z minulého roka. „Vzhľadom na súčasnú výstavbu (436.620 m2) a ekonomickú situáciu očakávame mierny rast neobsadenosti aj v blízkej budúcnosti, predikuje Michal Biely. Najsilnejším regiónom z hľadiska novej výstavby je v súčasnosti Stredočeský kraj, kde je vo výstavbe 140.000 m2. Silná pozícia Stredočeského kraja je tvorená väzbami na výrobu a spotrebiteľské centrum republiky - Prahu. Nasleduje Moravskosliezsky kraj a Košický kraj, dva kraje s väzbami na dodávateľské reťazce za hranicami. Moravskosliezky kraj je v poslednej dobe zároveň predmetom zvýšeného záujmu zo strany developerov.

„Hoci dopady pandémie nie sú na úrovni tvrdých dát zatiaľ zrejmé, už teraz môžeme sledovať jasný rast e-commerce, just-in-time delivery a všeobecne stimulácie a tlaku na dodávateľské reťazce. Následkom toho je trh stále viac ovplyvňovaný trendami v oblastiach moderných technológií, ktorými sú internet vecí, automatizácie, umelá inteligencia a analytika, ktoré zvyšujú efektivitu v skladoch a pomáhajú firmám zostať konkurencieschopné. Jedným z lídrov tohto vývoja je Amazon, ktorý už minulý rok zameral na rýchlejšie dodanie tovaru svojim klientom, vysvetľuje Jakub Holec, zakladateľ a CEO 108 AGENCY.

Z investičného hľadiska sa investori so zameraním na nehnuteľnosti stále viac zaujímajú o slovenský trh a to od roku 2015. V súčasnej dobe je silná aktivita zahraničných inštitucionálnych investorov (napr. CBRE Global Investors, TPG), slovenských realitných fondov (Arete, Accolade, DRFG alebo Conseq), rovnako ako českých súkromných investorov.

Vývoj situácie na trhu opäť potvrdzuje dôležitosť fungujúcej logistiky, ktorá by mala byť jednou z priorít pre správny chod spoločnosti a ekonomiky, vďaka ktorým je spoločnosť schopná fungovať aj v dobe takmer akýchkoľvek obmedzení.