Október v znamení zahraničných incentívnych akcií

V dňoch 4. – 6. Októbra sa už tradične v Mníchove uskutoční 20. Ročník medzinárodného odborného veľtrhu komerčných nehnuteľností EXPO REAL 2017Jakub Holec, managing director spoločnosti 108 AGENCY, tu opäť nebude chýbať. Môžete sa s ním stretnúť počas všetkých troch dní konania akcie, a to najmä v stánku číslo 111, kde sa 5. Októbra bude konať tzv. CZECH INVESTMENT COCKTAIL.

Zastúpená tu bude aj slovenská pobočka 108 AGENCY. Braňom Jendek, managing partnerom a vedúcim industriálneho tímu na Slovensku vás tiež veľmi rád stretne počas celého konania veľtrhu.

Veľtrhu EXPO REAL sa každoročne zúčastní až 1.700 vystavovateľov z 35tich zemí na výstavnej ploche 64.000 štvorcových metrov. Až 30 % vystavovateľov príde zo zahraničia. Predpokladaná návštevnosť na tohtoročnom ročníku je 35.000 návštevníkov z 30tich zemín, medzi ktorými nájdeme 400 renomovaných expertov. Títo vystúpia na 100 prednáškach na piatich fórach.

SIOR, Združenie odborníkovna priemyslové a kancelárske nehnuteľnosti, je medzinárodná organizácia s takmer 3100 členmi z viac ako 630 miest v 34 rôznych krajín. V súčasnosti združuje odborníkov na komerčné nehnuteľnosti, ktorí zdieľajú svoje skúsenosti z trhu.

Združenie SIOR pre svojich členov usporadúva niekoľko konferencií do roka. Už čoskoro, 26. - 28. Októbra sa bude konať jesenná Fall World Conference 2017, na ktorej sa zúčastní aj Jakub Holec, konateľ 108 AGENCY, ktorý je držiteľom titulu SIOR už od minulého roka. Konferencia bude prebiehať v Chicagu, v hoteli Palmer House Hilton.