Cross dock

Cross dock je logistická metóda, pri ktorej tovar prichádza do skladu alebo distribučného centra a takmer okamžite (s minimálnym oneskorením) sa prekladá do iných vozidiel na ďalšiu distribúciu bez dlhšieho skladovania. Sklad určený na cross-docking má zvyčajne väčší počet nakladacích rámp na oboch stranách budovy, čo umožňuje efektívny príjem tovaru na jednej strane a jeho rýchlu expedíciu na druhej strane. Tento proces výrazne urýchľuje distribúciu tovaru a minimalizuje náklady na skladovanie.

Dvojhlavý sklad, ktorý je typický pre cross docking, umožňuje prijímať a expedovať tovar súčasne na opačných stranách budovy, čím sa zvyšuje efektívnosť a skracuje čas, počas ktorého tovar zostáva v sklade. Tento model je ideálny pre prevádzky, v ktorých sa kladie dôraz na rýchlu obrátku tovaru, ako sú čerstvé potraviny, rýchloobrátkový spotrebný tovar alebo zásielky, ktoré sú určené na okamžitú distribúciu do maloobchodných alebo výrobných jednotiek.

Ďalšie termíny z okruhu

Cross dock nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať