OPEX (Operating Expenses)

OPEX zahŕňa všetky výdavky súvisiace s každodennou prevádzkou nehnuteľnosti. Tieto náklady môžu zahŕňať platby za služby, ako sú upratovanie, údržba, ochrana, správa budovy, poistenie, daň z nehnuteľnosti, spoločné služby atď. Tieto náklady sa zvyčajne účtujú nájomcom na základe podielu plochy ich nájomnej jednotky na celkovej prenajímateľnej ploche budovy.

Ďalšie termíny z okruhu

OPEX (Operating Expenses) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať