www.108realestate.sk logo

Ponuka priemyselných plôch v ČR sa blíži 6 miliónom štvorcových metrov

Miera neobsadenosti a ceny prenájmu

V druhom štvrťroku 2016 pokračoval na trhu priemyselných nehnuteľností trend klesajúci miery neobsadenosti priestorov. Celková miera neobsadenosti medzikvartálne klesla z úrovne 4,79 % na súčasných 4,40 %. Priemerná výška nominálneho nájomného zostáva relatívne stabilná a pohybuje sa okolo 4,00 eur /m2 /mesiac. Mierne rastúci trend potom možno pozorovať u cien prenájmov v rámci najatraktívnejších lokalít, akými sú Praha a blízke okolie, Plzeňský a Juhomoravský kraj.

Dokončené projekty

V priebehu druhého štvrťroku bolo dokončených celkovo 7 projektov o rozlohe 140 000 m2. Najväčší podiel na novej zásobe priemyselných plôch majú projekty v Plzenskom kraji, ďalej nasleduje blízke okolie Prahy.

V Plzni bola zavŕšená napríklad špekulatívna výstavba logistického parku Mountpark Plzeň, ktorý so sebou nesie nových 43 700 m2. V okolí hlavného mesta pribudli potom nové priemyselné plochy v areáli P3 Prague D8, kde bolo dokončené 23 500 m2 skladových priestorov pre spoločnosť VF Corporation alebo tiež v areáli P3 Prague D11, kde vznikla prvá budova areálu o veľkosti 20 000 m2, ktorej viac ako polovicu obsadzuje ako nájomca spoločnosť Exiteria. Medzi ďalšie významné dokončené projekty možno zaradiť 12 000 m2 skladových priestorov v areáli Brno West Business Park.

Nová špekulatívna výstavba

Celkovú novo začatú výstavbu predstavuje v Českej republike 19 projektov s rozlohou 293 755 m2. 38 % z tejto novej výstavby tvoria špekulatívne stavané projekty.

Najväčším projektom, ktorý sa začal budovať bez vopred zabezpečeného nájomcu, je jednotka 30 000 m2 v areáli Panattoni Pilsen Park West. Developerská spoločnosť Panattoni Europe začala špekulatívnu výstavbu tiež v areáli Panattoni Park Prague Airport II, kde vzniká jednotka 10 000 m2. Semi-špekulatívnu výstavbu potom ohlásil areál P3 Prague D11, kde vyrastá druhá budova areálu o veľkosti 39 300 m2. Na semi-špekulatívne báze sa začala stavať aj budova o veľkosti 29 000 m2 v areáli CTPark Teplice, kde si bude 16 000 m2 prenajímať spoločnosť Personna International CZ. Ďalšie novo začatá špekulatívne výstavba zahŕňa projekty, ktoré už zahrňujúce menej ako 10 000 m2.

Významné realizované transakcie

Z doteraz zverejnených informácií možno medzi najvýznamnejšie transakcie zaradiť predĺženie nájomnej zmluvy spoločnosti Sportisimo zahŕňajúce 23 900 m2 distribučných priestorov a spolu s tým uzatvorenie zmluvy na výstavbu nových distribučných priestor o veľkosti 34 200 m2 v areáli Prologis Park Prague-Rudná. Ďalšia významná nájomná transakcia bola uzavretá v areáli Panattoni D5 Hořovice Park na výstavbu skladových priestorov spoločnosti Raben Group o veľkosti 24 000 m2 alebo v areáli Prologis Park Prague-Jirny na výstavbu nových skladových priestorov spoločnosti MALL.cz o veľkosti 20 500 m2.

V druhom štvrťroku 2016 bolo na českom trhu priemyselných nehnuteľností vo výstavbe rekordných 498 800 m2. Súčasná celková zásoba priemyselných priestorov činí v tuzemsku takmer 5 935 000 m2, a teda už v blízkej budúcnosti možno očakávať, že prekoná hranicu 6 000 000 m2.