Realitno-konzultantská spoločnosť 108 AGENCY expanduje na maďarský trh

Spoločnosť 108 AGENCY pôsobí už desať rokov na českom a šesť rokov na slovenskom trhu. Rozhodnutie založiť pobočku v Maďarsku bolo podporené stále priaznivejšími podmienkami na miestnom trhu nehnuteľností a silnou dlhodobou víziou 108 AGENCY o ďalšom rozširovaní a diverzifikácií ponuky služieb v regióne strednej a východnej Európy. 108 AGENCY začala spoluprácu s tromi lokálnymi profesionálmi, ktorí disponujú mnohoročnými skúsenosťami v odbore komerčných nehnuteľností. „Vstupom na maďarský trh napĺňame stratégiu na dosiahnutie našej vízie, ktorou je postupné rozširovanie 108 AGENCY v regióne strednej a východnej Európy. Práve po slovenskom je expanzia na maďarský trh logickým krokom a absencia silnej lokálnej agentúry zameranej na komerčné nehnuteľnosti tento krok urýchlila. V Maďarsku vidím veľký potenciál, je to ideálne miesto kde môžeme ďalej ponúknuť naše profesionálne služby,“ vysvetľuje Jakub Holec, CEO 108 AGENCY.

Skúsení konzultanti a plány pre budúci rozvoj

V maďarskej pobočke 108 AGENCY pôsobia traja senior konzultanti, z ktorých každý má viac ako pätnásť rokov skúseností s medzinárodným poradenstvom v oblasti nehnuteľností, transakcií a vývoja či asset managementu.

István Fazekas je z pozície Managing Partner zodpovedný za všetky aktivity 108 AGENCY v Maďarsku. Pred začatím spolupráce so 108 AGENCY Maďarsko, pracoval päť rokov ako senior investičný poradca tímu kapitálových trhov v CBRE. Predtým viedol päť rokov priemyselný tím v spoločnosti Cushman & Wakefield v Budapešti.

Ďalší dvaja partneri, Marcell Szotyori-Nagy and László Kemenes, budú zodpovední za hľadanie nových obchodných príležitostí prostredníctvom svojich profesionálnych pracovných sietí.

Marcell Szotyori-Nagy pôsobil trinásť rokov v tíme kapitálových trhov v JLL v Budapešti a do roku 2019 bol riaditeľom spoločnosti. Od roku 2015 je členom RICS (Royal Institution of Chartered Surveyors). László Kemenes pracoval trinásť rokov na pozícii Country Manager v developerskej spoločnosti ProLogis v Maďarsku. Predtým viedol po dobu štyroch rokov priemyselné oddelenie spoločnosti CBRE. Od roku 2011 je členom RICS.

Maďarská vetva 108 AGENCY bude úzko spolupracovať s českou a slovenskou kanceláriou a intenzívne rozširovať tím profesionálov s cieľom poskytovať klientom aj doplnkové služby vrátane analýz a reportov o trhu. Zámerom firmy je počas nasledujúcich dvanástich mesiacov predstaviť a posilniť značku 108 na maďarskom trhu. „Našim klientom chceme ponúkať doslova full servis. Teraz začíname s investíciami a priemyselným sprostredkovaním. Do budúcnosti chceme služby rozšíriť o office leasing. Avšak rovnako ako v Českej republike a na Slovensku budeme ťažiť hlavne zo silného priemyselného tímu. V priemysle budeme naviazaní na pozemkový development a transakcie s pozemkami, ďalej na zastupovanie nájomcov alebo prenajímateľov a v neposlednom rade transakčné poradenstvo ako na strane kupujúceho ako aj predávajúceho,“ približuje Jakub Holec.

Spolupráca naprieč európskymi trhmi

Hoci je na maďarskom trhu už niekoľko etablovaných spoločností pohybujúcich sa v odbore komerčných nehnuteľností, aj 108 AGENCY tu ponúkne svoje know-how spolu s inovatívnymi postupmi a proklientským prístupom. 108 AGENCY Maďarsko bude konať úplne nezávisle, rovnako ako pobočka v Bratislave. „Budeme ťažiť predovšetkým zo skúseností maďarského tímu, a zároveň chceme využívať synergie medzi všetkými troma krajinami. Do roka sa chceme stať významným hráčom na tunajšom trhu a rovnako ako v Čechách a na Slovensku ponúkať našim obchodným partnerom najlepšie poradenské služby v oblasti real estate,“ objasňuje strategické plány Jakub Holec.

Čísla potvrdzujú potenciál maďarského trhu

Silné základy maďarského trhu ponúkajú veľa príležitostí. Ako vysvetľuje István Fazekas a zhŕňa súčasný stav: „V nadväznosti na trendy z minulých rokov sa rok 2019 vyznačoval vysokou aktivitou v oblastiach nájomnej a investičnej činnosti aj developmentu vo všetkých segmentoch lokálneho trhu komerčných nehnuteľností. Dopyt bol naďalej uspokojený zotrvačnosťou ponuky, čo viedlo k zníženiu miery neobsadenosti a k ​​zvýšeniu úrovne nájomného. Počas posledných dvanástich mesiacov zostala miera neobsadenosti historicky nízka vo všetkých segmentoch trhu. Výhľad na obdobie po pandémii COVID-19 a rozsah ekonomických dopadov pravdepodobne ovplyvní trh, hlavne v oblasti plánovaných rozhodnutí. Chuť investovať je však stále silná a je živená zdravým dopytom po logistických a kancelárskych priestoroch.“