www.108realestate.sk logo

2022/Q4 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Firmy na Slovensku aj v Čechách sa musia vysporiadať so skokovou indexáciou nájmov

Podľa výsledkov 4. štvrťroku 2022 sa firmy na Slovensku aj v Čechách musia vysporiadať so skokovou indexáciou nájmov, nižšou spotrebou zákazníkov, rastom servisných poplatkov a samozrejme zvýšenými nákladmi na energie.

Okrem toho sa nájomcom skokovo zvýšili náklady na bankové garancie, kedy nie je neobvyklý 4-7% úrok zo sumy, navyše v kombinácii s prísnejšími požiadavkami developerov na kredibilitu klientov. Úrokové sadzby plánuje postupne zvyšovať aj Európska centrálna banka. V konečnom súčte tak môžu byť industriálne priestory pre časť záujemcov aj existujúcich nájomcov už nedostupné, a to bez ohľadu na lokalitu. 108 AGENCY v Čechách zaznamenala aktívny dopyt po nových prenájmoch či možnostiach relokácie na Slovensko alebo do Poľska, kde stále môžu klienti dosiahnuť výhodnejšie podmienky.

Premena trhu priemyselných priestorov, ktorý 108 AGENCY predpovedala počas celého druhého polroka minulého roka, nastala. Už v poslednom kvartáli 2022 boli zrejmé snahy o podnájom časti plôch, najmä v priestoroch využívaných subjektmi z oblasti e-commerce. Klesajúca spotreba domácností sa však do neobsadenosti, respektíve väčšieho pohybu nájomcov z tohto segmentu premietne výraznejšie až v ďalších mesiacoch.

Nájomcovia, ktorí sa rozhodli svoje priestory úplne opustiť, boli flexibilne nahradení inými. Aj preto sa popísaná situácia zatiaľ významne neodrazila v miere neobsadených priestorov tá sa na prelome roka mierne stúpla z 4,47 % v Q3/22 na 4,85 % v Q4/22.

Celková plocha prémiových priemyselných priestorov na prenájom dosiahla na konci roka 2022 viac ako 3.704.000 m2.

V súčasnosti sa stavia celkom 205.170 m2 nových priemyselných plôch a z toho 35 % je v Bratislavskom kraji. Stále platí, že špekulatívne developerské projekty na Slovensku ustupujú a začínajú byť nahradzované vopred podpísanými projektami s klientami. Preto aj najbližší väčší objem voľných jednotiek bude k dispozícii až po dostavbe nových projektov koncom roku 2023. Obsadenie novo dostavaných priestorov bude z pohľadu 108 AGENCY iba otázkou času, pretože aj napriek miernemu rastu neobsadenosti je jej celková úroveň stále nízka a dopyt silný.

To potvrdzuje aj aktuálna analýza 108 AGENCY: celková lízingová aktivita na Slovensku v 4. štvrťroku 2022 dosiahla viac ako 140.000 m2, pričom čistý take-up predstavoval 102.000 m2.

2022/Q4 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Firmy na Slovensku aj v Čechách sa musia vysporiadať so skokovou indexáciou nájmov