2023/Q4 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Pozorujeme narastajúci trend už obsadených priemyselných priestorov ponúkaných na sublease

"Vo štvrtom štvrťroku 2023 sa miera neobsadenosti opäť zvýšila na 4,65 %, čo predstavuje 185 294 m2. Okrem toho je citeľný nárast objemu prenajatých priestorov ponúkaných na podnájom. Tento trend je do značnej miery poháňaný logistickými spoločnosťami, ktoré sa snažia znižovať prevádzkové náklady. Ide najmä o západ a sever Slovenska s celkovým objemom podnájmu vyše 60 000 m2.“ Dominika Ukropcová, Research & Data Analyst

Celková plocha prémiových priemyselných priestorov na prenájom dosiahla na konci štvrtého štvrťroku 3 985 914 m2.

Na trh bolo dodaných 45 946 m2 nových priemyselných plôch.

Vo výstavbe bolo na konci 4.štvrťroka 333 200 m2 priemyselných plôch.

Miera neobsadenosti sa opäť zvýšila z 3,71 % v Q3/23 na 4,65 % v Q4/23 , čo predstavuje 185 294 m2.

Hrubý dopyt vrátane predĺženia existujúcich zmlúv dosiahol 168 490 m2, zatiaľ čo čistý realizovaný dopyt 116 576 m2.

2023/Q4 REPORT TRHU INDUSTRIÁLNYCH NEHNUTEĽNOSTÍ

Pozorujeme narastajúci trend už obsadených priemyselných priestorov ponúkaných na sublease