Slovakia Transport Infrastructure Conference CEDES 2017

Slovenské hospodárstvo patrí medzi 9 najrýchlejšie rastúcich v rámci Európskej únie. Podľa Európskej komisii skončil v minulom roku v ukazovateli hrubého domáceho produktu (HDP) na obyvateľa Bratislavský kraj ako 3. najbohatší región a to najmä preto, že sa tu nachádzajú takmer všetky veľké firmy a ako aj takmer všetky vládne inštitúcie.

Bratislavský kraj je osobitý oproti ostatným krajom v tom, že Bratislava ako hlavné mesto v ňom má silné postavenie, keďže jeho obyvatelia tvoria až 70 % obyvateľov kraja.

Branislav Jendek, managing partner slovenskej 108 AGENCY bude súčasťou panelu, ktorý bude túto tému hovoriť o 10:20 v panelovej diskusii: Infraštruktúra v Bratislave: Čas konať. Viac o CEDES 2017: http://cedes.cijeurope.com/