Spoločnosť ComGate má novú pobočku na Slovensku v areáli TMS Montys

Spoločnosť do súčasnosti sídlila len v Českej republike, avšak s ohľadom na zväčšujúce sa objemy dopytov zo slovenského trhu sa rozhodla otvoriť novú pobočku priamo na Slovensku. "Vzhľadom k postupnému rozširovaniu našej prevádzky sa dlhšiu dobu stretávame s nedostatkom skladovacích kapacít a existujúce priestory v Českej republike nám už ďalšie expanzné plány neumožňovali. Nový areál sme zvolili predovšetkým pre vysoký štandard priestorov a ich vynikajúcu obslužnosť, vďaka ktorej tiež veríme, že sa nám výrazne zjednoduší celý proces expedície tovarov a tiež postavenie na slovenskom trhu," povedal Ondřej Žákriaditeľ divízie logistiky spoločnosti ComGate.

Areál TMS Montys je výrobne logistický areál s celkovou rozlohou takmer 18 000 m2. Nachádza sa v Ivanke pri Dunaji, odkiaľ poskytuje výborné dopravné napojenie na rýchlostnú komunikáciu D1, z ktorej je tiež veľmi dobre viditeľný, ako aj na medzinárodné letisko Milana Rastislava Štefánika. Umiestnenie areálu v rastúcej komerčnej zóne umožňuje takisto ľahkú dopravnú dostupnosť do priľahlých mestských častí Bratislavy. "Ponuka spoločnosti TMS Montys bola s ohľadom na súčasnú ponuku trhu vysoko konkurenčná a z hľadiska požiadaviek klienta tiež najpriaznivejšie," uviedla Miroslava Šáchová z priemyselného tímu 108 AGENCY, ktorá novú nájomnú transakciu sprostredkovala.

Společnost ComGate, a.s. sa už takmer 15 rokov špecializuje na prinášanie zákazníkov svojim klientom a rast ich marketingových a obchodných úspechov. Spoločnosť poskytuje svoje služby v piatich divizíách: Platobné riešenia, Call centrum, Marketing, Informační systémy a Logistika nielen pre e-shopy. Vďaka bohatým skúsenostiam v týchto oblastiach poskytuje spoločnosť svojim klientom služby, kde všetko na seba dokonale nadväzuje. Viac o spoločnosti ComGate na webových stránkach www.comgate.cz.