www.108realestate.sk logo

Spoločnosť G.ENGLMAYER v CTParku Brno

Spoločnosť si v brnenskej časti Černovická terasa prenajala pod taktovkou Martina Šumery, vedúceho priemyselného oddelenia spoločnosti 108 AGENCY, viac než 3.100 m2 nového zázemia pre ďalšiu činnosť. Nové priestory, zahŕňajúce napríklad tiež cross-dock riešenia, umožnia spoločnosti pracovať s maximálnou efektivitou a tým prispieť k ďalšiemu rozvoju.