Tretí štvrťrok na českom trhu priemyselných nehnuteľností: Zefektívnenie prevádzky prinesie firmám rozhodujúcu konkurenčnú výhodu

V roku 2022 bude prekročená hranica 10 miliónov metrov štvorcových

Počas tretieho štvrťroka roku 2021 presiahla celková plocha moderných priemyselných priestorov určených na prenájom 9,63 miliónov metrov štvorcových. Postavené bolo v tomto štvrťroku 130.035 m2. Dokončená výstavba za prvý až tretí štvrťrok 2021 dosiahla hodnotu 248.829 m2 a v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi je skôr podpriemerná. Napríklad v minulom roku bolo za rovnaké obdobie dokončených 587.959 m2.

Vo výstavbe bolo na konci tretieho kvartálu 621.424 m2. „Ak pripočítame všetky projekty, pri ktorých práve prebiehajú iba počiatočné terénne úpravy, bude toto číslo ešte vyššie. Aj napriek všetkej nepriazni cien a dostupnosti stavebného materiálu sa tak jedná o enormný počet projektov vo výstavbe. V prípade, že dôjde v budúcom roku k dokončeniu všetkých momentálne rozostavaných projektov, bude v Českej republike prvýkrát prekročená hranica desiatich miliónov štvorcových metrov moderných priemyselných priestorov,“ predikuje Jakub Holec, CEO realitno-poradenskej spoločnosti 108 AGENCY.

Klesajúca neobsadenosť kladie nároky na efektivitu prevádzok

Neobsadenosť dosiahla iba 2,46 % a na prenájom je tak 236.683 m2 v rámci celej Českej republiky. Tento stav sa dlhodobo nezlepšuje a voľné plochy v dokončených objektoch sú veľmi zriedkavé. Nízka neobsadenosť s nepretržite klesajúcou tendenciou kladie stále vyššie nároky na efektivitu prevádzok. Firmám tiež chýbajú zamestnanci, pričom najhoršia situácia je v priemysle a stavebníctve. Ďalšími prekážkami, s ktorými sa firmy stretávajú, je vysoká cena stavebných materiálov, dlhodobá nedostupnosť kritických komponentov na výrobu alebo prudko rastúce ceny nájomného a energií. To všetko vedie k potrebe hľadania optimalizácie prevádzky a investícií do automatizácie či robotizácie rutinných činností, vďaka ktorým môžu spoločnosti získať významnú konkurenčnú výhodu. Medziročný rast cien priemyselných výrobcov bol 9,9 %, poľnohospodárskych výrobcov 8,4 %, stavebných prác 6,8 % a trhových služieb pre podniky 1,6 %.

Hrubý realizovaný dopyt za obdobie Q1 až Q3 2021 dosiahol 1.719.962 m2 a do konca roka má potenciál prekonať dva milióny metrov štvorcových. Pretrvávajúca potreba po väčších priestoroch naprieč všetkými priemyselnými segmentmi poháňa dopyt nájomcov a spôsobuje trvalý pokles miery neobsadenosti. Developeri na túto situáciu reagujú zvýšenou stavebnou aktivitou väčšinou prispôsobenou na mieru klientovi, ktorý podpíše zmluvu ešte pred začatím stavby. „Špekulatívna výstavba nedosahuje dostatočnú úroveň, aby uspokojila primárne trhy. Priemyselný trh ako celok je ďalej ovplyvňovaný núdzou o zamestnancov, nedostatkom rôznych komodít ako je napríklad AdBlue či stavebných materiálov, rastúcimi cenami a inými nepriaznivými okolnosťami ako napríklad situácia v energetike. Všetky tieto faktory veštia firmám bez dostatočného kapitálu ťažké časy. Automatizácia a ďalšie stratégie na zabezpečenie produktivity práce budú hrať v budúcnosti ústrednú úlohu,“ hovorí Michal Bílý, analytik 108 AGENCY.

Automatizácia zaistí konkurenčnú výhodu

Boom automatizácie potvrdzuje hneď niekoľko príkladov z praxe. Rohlik Group plánuje investovať do automatizácie skladov až 400 miliónov eur. Vo svojich distribučných centrách zavedie automatizovaný skladovací a vyhľadávací systém (ASRS). Zásielkovňa vo svojich depoch zahájila prevádzku robotických triedičiek PackMan.

S automatizáciou úzko súvisí aj najväčšia oznámená transakcia tretieho štvrťroka. Tou je Panattoni Park Kojetín, ktorý poskytne Amazonu celkom 173.771 m2 priemyselných plôch a 13.016 m2 kancelárskych plôch a technického zázemia. Štvorpodlažné robotické distribučné centrum, ktoré buduje Panattoni a Accolade na bývalom brownfielde, by malo byť v prevádzke do roku 2023. Okrem bezmála 190 tisíc metrov štvorcových pre Amazon je medzi ďalšími významnými transakciami XPO Logistics, ktorá si prenajala 60.046 m2 prenájom 29.556 m2 pre Drylock Technologies v parku VGP Park Hrádok nad Nisou.