Vlčie hrdlo Business Park v Bratislave mení svojho vlastníka a 108čka bola pri tom

„Novokúpené priestory v Bratislave ponúkajú veľký potenciál rozvoja. Plánujeme novú výmenu starších budov a výraznú rekonštrukciu existujúcich. Nechceme však priniesť vyššiu dopravnú záťaž do dôležitej oblasti v širšom centre Bratislavy, preto sa zameriame na budovanie menších celkov v duchu modernej mestskej logistiky,“ hovorí Svetozár Rohoň, CONTERA Senior Asset Manager. Developer získal tento kancelársko-skladový park v centre Bratislavy pri rýchlostnej ceste R7 od investičnej skupiny Natland. Do portfólia pribudol v roku 2020 a skupine sa ho podarilo pretransformovať z neefektívne spravovaného areálu na Business Park Vlčie hrdlo za 18 mesiacov. Technická infraštruktúra prešla masívnou investíciou, tržby vzrástli o štvrtinu a inkaso nájomného dosiahlo 100 %.

„Business Park Vlčie hrdlo s CONTEROU získava nového silného vlastníka s know-how a dlhoročnými skúsenosťami, ktorý bude lokalitu aj celý areál naďalej rozvíjať a stavať na našej práci a strategických víziách,“ povedal Maroš Dragúň, Natland Group County Manager pre Slovensko. Business Park Vlčie hrdlo s celkovou rozlohou 33.420 m2 je bývalý brownfield, na ktorom v polovici 20. storočia vznikli najstaršie budovy.

„Sme veľmi radi, že sa nám túto transakciu podarilo dotiahnuť do úspešného konca a do budúcna sme tak prispeli k rozvoju aktuálne nedostatočnej ponuky mestskej logistiky v Bratislave,“ dodal Branislav Jendek, Managing Director 108 AGENCY Slovensko.