Spoločnosť 108 REAL ESTATE expanduje do Indie

Dopyt medzi desiatkami developerských klientov a investorov z Európy stojí za expanziou našej realitno-poradenskej spoločnosti 108 REAL ESTATE do Indie. Nová kancelária v miestnej metropole Dillí bude poskytovať komplexné profesionálne služby pre tých, ktorých láka vstup na indický realitný trh. Nejde pritom len o investorov či developerov z regiónu strednej a východnej Európy - rozhodli sme sa expandovať na ázijský kontinent aj na základe záujmu klientov z USA, Veľkej Británie a krajín západnej Európy. 108 REAL ESTATE v Indii pôsobí vďaka spojenectvu s BNP Paribas Real Estate.

Podľa Branislava Jendeka, Managing Partnera 108 REAL ESTATE na Slovensku, ktorý expanziu do Indie pripravil a riadi, sú na tento krok ideálne podmienky. Indická vláda neustále zlepšuje podmienky pre zahraničných investorov, na čo už reagujú veľkí globálni hráči ako Panattoni, GLP alebo Prologis.

"V Indii chceme synergicky využiť naše dlhoročné a kvalitné vzťahy s týmito partnermi na trhoch strednej a východnej Európy," vysvetľuje Branislav Jendek.

V prvej fáze sa indická pobočka 108 REAL ESTATE zameria predovšetkým na poradenstvo v oblasti výstavby a užívania výrobných zariadení, skladov a kancelárií. Ako dodáva Jakub Holec, riaditeľ spoločnosti 108 REAL ESTATE, motiváciou na expanziu do indického realitného prostredia je okrem iného priaznivý demografický vývoj (v roku 2023 dosiahne počet obyvateľov 1,428 miliardy) a rastúca ekonomika - a teda aj kúpna sila.

"Zároveň chceme na indickom trhu vytvoriť dostatočne komfortné podmienky pre našich klientov, aby obstáli v silnej konkurencii, najmä zo strany Číny," vypočítava Jakub Holec.

Indická pobočka 108 REAL ESTATE sa zameria najmä na segment priemyselných nehnuteľností. Prioritou sú potom najväčšie mestá ako Dillí, Bombaj, Bengalúru alebo Pune, ktoré okolo seba sústreďujú aj čoraz sofistikovanejší výrobný sektor. Ten napokon v roku 2023 predstavuje 24 % čistého prenájmu priemyselných priestorov - celkovo bolo prenajatých 4,607 mil. m2. Ďalší najväčší objem priestorov si prenajíma logistický sektor (3PL), po ktorom nasleduje maloobchodný sektor a FMCD/FMCG. Celková ponuka moderných priemyselných priestorov v okolí veľkých miest v Indii predstavuje viac ako 38,3 mil. m2. To je len približne 3-krát viac ako v Českej republike s 10 miliónmi obyvateľov a len o niečo viac ako celková ponuka skladových priestorov v Českej republike, na Slovensku a v Maďarsku - 31 miliónov m2.

"Stredná trieda v Indii je čoraz bohatšia, čo prinesie dopyt po nových, kvalitnejších výrobkoch. Preto bude potrebné zabezpečiť zariadenia na výrobu, skladovanie a expedíciu. Indická vláda podporuje investorov v zakladaní závodov a investuje obrovské prostriedky do budovania infraštruktúry," hovorí Mayur Tomar, indický konzultant spoločnosti 108 REAL ESTATE, ktorý po absolvovaní Birmingham City University získal profesionálne skúsenosti okrem iného v spoločnostiach Colliers, Flipspaces a Quikr v Spojenom kráľovstve. 

Okrem komplexného poradenstva v oblasti komerčných priemyselných nehnuteľností plánuje spoločnosť 108 REAL ESTATE INDIA postupne rozšíriť svoje služby aj na ďalšie segmenty, nevynímajúc pozemkové transakcie alebo investície. Práve v oblasti investícií sa prejavuje bilaterálny charakter dcérskej spoločnosti: podľa Jakuba Holca je indický tím už v kontakte s niekoľkými potenciálnymi spoločnosťami a podnikateľmi, ktorí plánujú investovať v Európe. Zaujímajú sa nielen o štandardné nájomné nehnuteľnosti, ale aj o vstup do už fungujúcich spoločností alebo priemyselnej infraštruktúry.

Vzhľadom na veľkosť Indie, kde napríklad Dillí a Bombaj delí takmer 1 500 kilometrov, sa 108 REAL ESTATE zameria najmä na trh v okolí metropoly. Postupne bude svoje aktivity rozširovať aj do spomínanej metropoly Bombaj, na východné pobrežie Indie alebo do mesta a regiónu Puné, ktorý má silnú tradíciu výroby automobilov a komponentov. To môže byť veľmi zaujímavý potenciál pre hráčov z európskeho automobilového prostredia.

Expanzia 108 REAL ESTATE na ázijský kontinent prichádza v roku jej 15. výročia. Naďalej rozširujeme sieť svojich kancelárií v rámci Európy a sme tiež aliančným partnerom BNP Paribas Real Estate.