Add-on

"Add-on faktor" je termín používaný v oblasti komerčných nehnuteľností, najmä kancelárskych budov. Tento faktor odkazuje na pomer celkovej hrubej podlahovej plochy budovy k celkovej čistej prenajímateľnej ploche, ktorú môžu nájomcovia využívať výhradne.

Add-on faktor sa používa na rozdelenie nákladov na spoločné priestory (ako sú vstupné lobby, chodby, spoločné toalety, atď.) medzi nájomcov. Výpočet sa vykonáva tak, že sa od celkovej hrubej podlahovej plochy budovy odpočíta čistá prenajímateľná plocha a výsledok sa vydelí čistou prenajímateľnou plochou. Výsledkom je určitý koeficient, ktorým sa vynásobí plocha každej kancelárskej jednotky v budove. Teda výsledkom je, že prenajímateľ prenajíma 100% výmeru budovy.

Napríklad, ak budova má celkovú hrubú plochu 10 000 m² a celkovú užitnú plochu 8 000 m², add-on faktor by bol 25 % ((10 000 - 8 000) / 8 000).

Nájomca potom platí nájomné nielen na základe plochy, ktorú využíva výhradne (čistá prenajímateľná plocha, NLA), ale aj na základe svojho podielu na spoločných priestoroch, ktorý je vypočítaný pomocou add-on faktoru.

Ďalšie termíny z okruhu

Add-on nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať