www.108realestate.sk logo

Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti je druh dane, ktorú platia vlastníci nehnuteľností. Vzťahuje sa na komerčné nehnuteľnosti rovnako ako na rezidenčné nehnuteľnosti a poľnohospodárske pozemky.

Výška dane z nehnuteľností sa všeobecne stanovuje ako súčin plochy nehnuteľnosti a miestneho koeficientu.

Pre komerčné nehnuteľnosti sa daň z nehnuteľností často považuje za prevádzkový náklad a môže byť započítaná do nákladov, ktoré sú nájomcom účtované ako súčasť ich nájomného alebo servisných poplatkov.

Výška dane z nehnuteľností a jej dopad na hodnotu nehnuteľnosti sú relatívne dôležité faktory, ktoré by mali vlastníci a investori do nehnuteľností zvážiť pri nákupe, predaji alebo správe komerčných nehnuteľností.

Ďalšie termíny z okruhu

Daň z nehnuteľnosti nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať