Čistý výnos

Čistý výnos alebo čistý výnos odstraňuje prevádzkové náklady z rovnice hrubého výnosu, a preto poskytuje čistejší obraz o tom, koľko skutočného zisku investícia prináša po odpočítaní všetkých nákladov. Je to kľúčový ukazovateľ na posúdenie skutočnej návratnosti nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Čistý výnos nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať