Indexácia

Indexácia sa v kontexte komerčných nehnuteľností obvykle vzťahuje na mechanizmus, ktorý automaticky upravuje výšku nájomného v priebehu času na základe určitého ekonomického ukazovateľa, ako je inflácia.

Cieľom je ochrániť hodnotu nájomného pred infláciou a udržať reálnu hodnotu nájomného konštantnú.

Napríklad, ak je nájomné indexované podľa miery inflácie, a inflácia za daný rok je 2 %, potom by nájomné pre budúci rok vzrástlo o 2 %.

Podmienky indexácie by mali byť jasne uvedené v nájomnej zmluve, vrátane toho, ktorý ukazovateľ bude použitý pre indexáciu, ako často bude nájomné upravené, a akým spôsobom bude výpočet vykonaný.

Je dôležité poznamenať, že zatiaľ čo indexácia môže chrániť prenajímateľa pred infláciou, môže tiež zvýšiť náklady pre nájomcu, ak sa inflácia zvyšuje rýchlejšie než rast príjmov alebo hodnoty podnikania nájomcu.

Ďalšie termíny z okruhu

Indexácia nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať