Nájomné prázdniny

Nájomné prázdniny („Rent free“) je termín používaný v oblasti nehnuteľností, ktorý sa vzťahuje na obdobie, kedy je nájomca oslobodený od platby nájomného.

Obdobie nájomných prázdnin je obvykle definované v nájomnej zmluve. Nájomné prázdniny sú často poskytované ako benefit pre nájomcov, aby uzavreli nájomnú zmluvu alebo ako podpora pre nové podniky. Nájomné prázdniny môžu byť tiež poskytnuté, ak je potrebné nájomcom vykonať vylepšenia alebo renovácie priestoru predtým, než ho začnú používať.

Obdobie nájomných prázdnin môže byť rôzne dlhé, v niektorých prípadoch to môže byť niekoľko mesiacov, v iných prípadoch to môže byť niekoľko rokov. Podmienky prázdnin sa vzťahujú iba na nájom za kancelárske a skladové priestory a v niektorých prípadoch aj na parkovacie miesta. Naopak prevádzkové náklady alebo služby počas tohto obdobia sú obvykle plne hradené podľa platnej nájomnej zmluvy.

Ďalšie termíny z okruhu

Nájomné prázdniny nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať