Pipeline - plánovaná ponuka nových priemyselných priestorov v priemyselnom rozvoji.

V kontexte priemyselného rozvoja sa termín "pipeline" (doslova "potrubie") vzťahuje na plánovanú alebo pripravovanú ponuku nových priemyselných priestorov. Tento pojem sa používa na označenie projektov, ktoré sú vo fáze plánovania, výstavby alebo pred uvedením na trh. Cieľom je doplniť existujúci fond priemyselných nehnuteľností o nové objekty, aby sa uspokojil dopyt a podporil hospodársky rozvoj.

Zásobník priemyselnej výstavby je preto kľúčovým ukazovateľom budúceho rastu a vývoja v oblasti priemyselných nehnuteľností a poskytuje prehľad o tom, ako sa bude trh priemyselných nehnuteľností vyvíjať v nasledujúcich rokoch.

Ďalšie termíny z okruhu

Pipeline - plánovaná ponuka nových priemyselných priestorov v priemyselnom rozvoji. nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať