Triple net lease (NNN)

Trojitý čistý nájom (niekedy skrátene NNN) je typ nájomnej zmluvy, pri ktorej nájomca platí nielen nájomné, ale zaväzuje sa platiť aj všetky náklady na nehnuteľnosť vrátane daní, poistenia a údržby. Tento typ zmluvy je bežný v komerčných nehnuteľnostiach a považuje sa za výhodný pre investorov, pretože znižuje počet premenných a neistôt spojených s prevádzkovými nákladmi nehnuteľnosti.

Ďalšie termíny z okruhu

Triple net lease (NNN) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať