Pozemky

Zaistenie správneho pozemku je kľúčom k úspešnému zahájeniu nového projektu. Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam sme schopní ponúknuť ucelený prehľad o slovenskom trhu, skúsenosti s rozvojom pozemkových príležitostí či strategické konzultácie zamerané na optimálnu voľbu lokality na rozvoj developmentu.

Poradenstvo

Poskytujeme komplexné poradenstvo majiteľom pozemkov a investorom

Štúdia využiteľnosti

Zhodnotíme realizovateľnosť projektu na mieste a posúdime potenciálne riziká spojené s jeho vývojom a výstavbou.

Výberové konania

Zrealizujeme výberové konania na dodovateľov projekčných a inžinierskych prác

Zmeny územných plánov

Vykonáme celkový proces zmeny územia na konkrétnom pozemku

Projektovanie a inžinierske práce

Zadávame a pripravujeme projektovú dokumentáciu pre EIA, plánovanie a SP a zabezpečujeme povoľovacie procesy.

Zastupovanie vlastníkov

Či už pri rokovaniach v kancelárii, alebo pri predaji koncovým používateľom a vývojárom.

Máte vhodný pozemok na výstavbu?

Neváhajte nás kontaktovať