Investície

Zoznámime Vás s investičnými príležitosťami na realitnom trhu a poskytneme konzultácie v procese celej transakcie. Našou špecializáciou sú výnosové nehnuteľnosti, ale súčasne ponúkame aj možnosť akvizície vhodného pozemku s už pripraveným developerským projektom či existujúcej nehnuteľnosti pre koncového užívateľa.

Due dilligence

Dôkladne preveríme všetky aspekty plánovanej investície, aby sme skontrolovali investičné predpoklady a odhalili prípadné riziká.

Akvizičné poradenstvo

Ponúkneme komplexné poradenstvo na nájdenie ideálneho projektu za optimálnych podmienok pre váš podnikateľský zámer.

Predaj nehnuteľnosti

Poskytneme ucelený servis počnúc zvolením vhodnej predajnej stratégie na mieru konkrétnej nehnuteľnosti, zhodnotením možností trhu a asistenciu pri jednaní o predaji.

Oceňovanie nehnuteľností

Zhodnotíme finančné aspekty konkrétnej nehnuteľnosti, ako aj možnosti využitia priestorov na požadované účely.

Vyhľadávanie nehnuteľností

Pripravíme prehľad vhodných nehnuteľností na akvizíciu a na základe aktuálnej situácie na trhu vyberieme vhodné projekty na ďalšie rokovania.

Komplexné zastupovanie pri transakcii

Koordinujeme proces predaja alebo akvizície od stratégie, cez rokovania až po doladenie zmluvy s cieľom minimalizovať riziko a dosiahnuť najlepšie podmienky.

Konzultácie a analýzy

Na základe presných údajov a našich skúseností pripravíme špeciálne štúdie prispôsobené vašim potrebám a požiadavkám.

Chcete investovať do komerčných nehnuteľností?

Na základe presných údajov a našich skúseností pripravíme štúdie prispôsobené vašim potrebám a požiadavkám.