Service charges (SCH)

Pojem "Service charges" (často označované ako "služby" alebo "poplatky za služby" ) sa vzťahuje na náklady spojené s údržbou a prevádzkou budovy alebo nehnuteľnosti, ktoré platí nájomca nad rámec základného nájomného.

Poplatky za služby môžu zahŕňať okrem iného tieto položky:

  1. Údržba a oprava spoločných priestorov a zariadení budovy, ako sú chodby, výťahy, toalety, systémy HVAC a parkovacie systémy, napríklad služby
  2. Čistenia spoločných priestorov.
  3. Energia a voda spotrebovaná v spoločných priestoroch.
  4. Bezpečnostné služby, ako je ochrana budovy alebo inštalácia a prevádzka bezpečnostných kamier.
  5. Údržba a oprava parkoviska alebo iných vonkajších plôch.
  6. Správa nehnuteľnosti, ktorá zahŕňa náklady na správcu nehnuteľnosti, ktorý zabezpečuje riadny chod budovy.
  7. Poistenie budovy.
  8. Odpadové hospodárstvo, t. j. náklady spojené so zberom a spracovaním odpadu.

Podmienky týkajúce sa poplatkov za služby by mali byť jasne stanovené v nájomnej zmluve. Niektoré nájomné zmluvy môžu napríklad stanoviť pevnú sumu za poplatky za služby, zatiaľ čo iné môžu umožniť, aby tieto poplatky odrážali skutočné náklady na prevádzku a údržbu budovy.

V niektorých prípadoch môže nájomca požadovať audit týchto nákladov, aby sa zabezpečilo, že sú spravodlivé a primerané.

Ďalšie termíny z okruhu

Service charges (SCH) nezní lákavě?

Neváhajte nás kontaktovať