Prieskum trhu

Údaje sú pre nás kľúčové. Už viac ako desať rokov ich využívame na to, aby sme našim klientom pomohli robiť správne rozhodnutia vo všetkých segmentoch a dosahovať lepšie výsledky.

Prehľad služieb

Analýza podmienok prenájmu

Pripravíme prehľad cenových úrovní a podmienok prenájmu v danej lokalite a porovnáme ich s existujúcou zmluvou.

Analýza lokality a plánu

Vykonáme komplexné hodnotenie lokality z hľadiska existujúcej infraštruktúry, súčasných a plánovaných stavieb, cenových podmienok, legislatívnych obmedzení a ďalších faktorov ovplyvňujúcich potenciálnu výstavbu.

Analýza konkurencie a obchodná stratégia

Poskytneme vám kompletný prehľad o segmente (napr. elektronický obchod) vrátane hlavných konkurentov. Zhodnotíme a navrhneme ďalší postup vrátane lokalít vhodných na prípadnú expanziu.

Správa na mieru

Ideálne, ak potrebujete konkrétny výstup z trhu komerčných nehnuteľností.

Vizualizácia údajov na mieru

Vybraný súbor údajov premietneme do grafu, mapy alebo iného typu vizualizácie podľa vašej požiadavky.

Reporty